13.-14.12.2018 – Workshop: Human Rights Protection

Ve dnech 13.-14. prosince Právnická fakulta pořádá mezinárodní workshop Universal and Regional Systems of Human Rights Protection: the Constant Process of Construction and Reconstruction. 

Dvoudenní setkání, které se uskuteční v prostorách rektorátu, je určené akademikům i studentům. Cílem setkání bude odborná diskuze o aktuálních otázkách ochrany lidských práv, a to jak na úrovni globální, tak regionální, a také propojení pohledů a názorů akademiků a studentů z různých zemí a kontinentů. Workshop se uskuteční v prostorách rektorátu UP. Více vprezentaci.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc