18.4.2017 – Setkání s Annou Šabatovou

Zkušenosti veřejné ochránkyně práv s ochranou před diskriminací

18. duben 2017, 09:45 – 11:15
Setkání s veřejnou ochránkyní práv dr. Annou Šabatovou

Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při PF UP pořádá přednášku veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové. Ph.D. Přednáška je určena jak studentům a zaměstnancům UP, tak veřejnosti.

Pořádá

Jean Monnet Centre of Excellence při UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova A (rotunda)

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc