29. 3. 2018 – Fungování Soudního dvora EU

Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při PF UP:

čtvrtek 29. 3. / 9:45-11:15 / zased. místnost – budova A (PF UP)

Zve všechny zájemce na přednášku spojenou s diskuzí JUDr. Jana M. Passera, Ph.D., LL.M., soudce Tribunálu Evropské unie, na téma: Fungování Soudního dvora EU v podobě obou jeho jurisdikcí, jejich vzájemné odlišnosti a rozdíly oproti národním soudům. Akce je určena studentům a zaměstnancům UP a všem dalším zájemcům.

Bližší informace: nadezda.siskova@upol.cz.

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc