7. 12. 2018 – Den otevřených dveří

Na dnu otevřených dveří získají uchazeči podrobné informace o nabízených studijních programech, včetně Evropských studií se zaměřením na evropské právo, o možnostech zahraničních studijních pobytů, včetně double degree s Paris-Lodron Universität Salzburg, a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi. Prohlédnou si zázemí fakulty a o zkušenosti a rady se s nimi podělí i samotní studenti olomouckých práv. Účastníci dne otevřených dveří se mohou těšit i na praktické ukázky výuky a bohatý doprovodný program.

Program:

pátek 7. prosince 2018 8:30-11:30/Budova A PF UP

8:30 hlavní informativní vstup
9:30 simulované soudní jednání
10:30 hlavní informativní vstup

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc