Author Archive

29. 3. 2018 – Fungování Soudního dvora EU

Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při PF UP:

čtvrtek 29. 3. / 9:45-11:15 / zased. místnost – budova A (PF UP)

Zve všechny zájemce na přednášku spojenou s diskuzí JUDr. Jana M. Passera, Ph.D., LL.M., soudce Tribunálu Evropské unie, na téma: Fungování Soudního dvora EU v podobě obou jeho jurisdikcí, jejich vzájemné odlišnosti a rozdíly oproti národním soudům. Akce je určena studentům a zaměstnancům UP a všem dalším zájemcům.

Bližší informace: nadezda.siskova@upol.cz.

 

Více

14. 3. 2018 – KLDR – země plná paradoxů

Přednáška/diskuze ve spolupráci s PF UP:

středa 14. 3. / 16:45-18:15 / PF UP | MS1

KLDR – Země plná paradoxů –  Zajímají vás lidská práva? Jaké je to žít jako cizinec v nejizolovanější zemi světa? Jaká je šance potkat místní lidi? Jak je to s lidskými právy v KLDR? Jak se cizinec vůbec do takové země mohl dostat?  Co vše cizinec může v takové zemi a jak se k němu chovají?

Přijďte se ptát. Uvidíte fotky, reálné příběhy a mnohem víc.

Pozvánku na přednášku přijal Ing. Radomír Špinka, ředitel humanitární organizace ADRA, který strávil v KLDR 6 měsíců. V KLDR měl na starosti stavbu nemocnice v rámci švýcarské pobočky ADRA.

Po přednášce bude následovat diskuze, které se zúčastní pan ředitel Špinka současně s proděkanem právnické fakulty JUDr. Maximem Tomoszkem, Ph.D., z katedry ústavního práva PF UP.

Více

14. 2. 2018 – Ochrana ovzduší: role práva, vědy a politiky

14. února 2018 od 09:00 do 15:00 proběhne na PF UP konference Ochrana ovzduší: role práva, vědy a politiky. Konferenci pořádá Luděk Plachký, student PF UP, v rámci svého projektu podpořeného Nadačním fondem UP. Své příspěvky na něm přednesou odborníci z Akademie věd, Úřadu vlády, z Ministerstva životního prostředí, Krajských úřadů Olomouckého a Moravskoslezského kraje, z olomouckého a opavského magistrátu a také studenti Environmentální právní kliniky při PF UP a studenti Slezského gymnázia v Opavě působící v Projektu Emise.

Program konference najdete v příloze. Zájemci o účast se mohou hlásit na e-mail ludek.plachky01@upol.cz do 7. února.

Pořádá

Luděk Plachký, Právnická fakulta UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova A, rotunda

Více

20. 1. 2018 – Den otevřených dveří Univerzity Palackého

Dne 20. ledna 2018 od 9:00 do 14:00 bude na Univerzitě Palackého v Olomouci probíhat Den otevřených dveří. Otevřena bude i Právnická fakulta a zájemcům o studiu budou v přilehlých prostorách Auly poskytovány informace i ke studijnímu oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. O studijním oboru se budete moci dozvědět také v rámci informativních vstupů. 
 
 

Více

14. 12. 2017 – Helping Children Affected by War

Katedra mezinárodního a evropského práva PF UP zve na přednášku s diskuzí:

čtvrtek 14. 12. / 15:00–16:30 / LB-MS1

Helping Children Affected by War: A Mission For the War Child – přednáška Mr. Petera Schoutena – mluvčího nevládní organizace War Child. Akce je určena všem zájemcům o téma. Kontaktní osoba JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI, proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP.

Více

12.12.2017 – Tvorba práva EU

Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP pořádá:

úterý 12. 12. / 15:00–16:30 / LA-U2

Tvorba práva Evropské unie a jeho implementace z pohledu členského státu – zveme Vás na přednášku JUDr. Mgr. Jiřího Lenfelda, Ph.D., M.A., vedoucího oddělení pro legislativní proces EU, Úřad vlády ČR. Přednáška je určena všem zájemcům o téma.

Více

6.12.2017 – Kulatý stůl s Pavlem Rychetským

středa 6. 12. / 13:15–14:45 / rotunda PF

Kulatý stůl s předsedou Ústavního soudu ČR Pavlem Rychetským – Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP pořádá Kulatý stůl s předsedou Ústavního soudu ČR JUDr. Pavlem Rychetským na téma Vztah evropského a českého práva prizmatem Ústavního soudu ČR. Setkání se uskuteční 6. 12. (od 13:15 do 14:45) v rotundě PF UP. Zváni jsou všichni zájemci o téma.

Více

1. 12. 2017 – Den otevřených dveří

V pátek 1. 12. od 9-14:00 probíhá Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci. Můžete se seznámit s Právnickou fakultou a studijním oborem Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Těšíme se na vás!

Více

28.11.2017- Evropská unie ve světle aktuálních výzev

28. listopad 2017, 11:30 – 13:00

Přednáška

Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP pořádá přednášku vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Dana Kovaříková na téma „Evropská unie ve světle aktuálních výzev.“ Přednáška se koná 28. 11 od 11: 30 do 13:00 v aule právnické budovy a určena je všem zájemcům o téma.

Pořádá

Jean Monnet Centre of Excellence při Právnické fakultě UP

Místo

Právnická fakulta UP, aula

Více

27.10.-28.10. – Mediace 2017

Právnická fakulta připravila:

pátek 27. 10.–28. 10. | prostory PF UP

Mediace 2017 – IV. mezinárodní vědecká konference – Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá IV. ročník mezinárodní vědecké konference MEDIACE 2017. Dvoudenní sympózium se koná pod záštitou ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. a děkanky právnické fakulty JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D. Cílem setkání je interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí a analýza podmínek jejího výkonu s doporučením pro další teoretická zkoumání a využití v praxi.

Konference bude probíhat ve třech částech. Po úvodních vystoupeních hlavních řečníků budou následovat přednášky ve třech sekcích. Součástí konference bude doprovodný program a společenský večer s cimbálovkou v prostorách Pevnosti poznání Univerzity Palackého. Více na http://www.mediaceolomouc.eu/.

Více

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc