Author Archive

20.2.2017 – Collectivism v. Individualism: Can the EU Learn From the History of the Israeli Kibbutz?

Jean Monnet Chair při Katedře mezinárodního a evropského práva PF UP pořádá:

pondělí 20. 2. / od 13:15 / rotunda, budova A

Collectivism v. Individualism: Can the EU Learn From the History of the Israeli Kibbutz? – přednáška a diskuse s Dr. Nellie Munin. LLD (advokátka, nezávislá výzkumnice, bývalá zástupkyně pro ekonomické záležitosti v rámci izraelského zastoupení při EU)

Akce je určena studentům, doktorandům a všem zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Více

21.1.2017 – Den otevřených dveří UP

Dne 21.1. 2017 bude otevřena Právnická fakulta UP všem zájemcům o studiu. 

PROGRAM:

Praktické ukázky výuky (Zkus si, jaké to je být studentem PF UP)

1. Výuka práva vedená metodami Street Law

Na olomoucké právnické fakultě si můžete vybrat z mnoha netradičních předmětů, které primárně směřují na kontakt s praxí. Jedním z nich je Street Law – Právo pro každý den, v rámci kterého studenti vyučují na základních a středních školách žáky právo.

Budete mít možnost se takovéto hodiny aktivně zúčastnit a pak samozřejmě také pokládat studentům, kteří tento předmět absolvovali, otázky o náplni, přínosech a úskalích takového vzdělávání.

Místo a čas: 9:00 a 11:00 budova A (rotunda)

Doba trvání: 30 minut

2. Simulované soudní jednání

Vítejte v soudní síni. Zapojte se do projednávání zajímavého případu, ovlivněte rozsudek. Chybět nebude soudce, taláry ani kladívko.

Simulované soudní jednání (Moot Court) je další možností, jak během studia spojit praxi s teorií.

Místo a čas: 9:30 a 11:30 budova A (rotunda)

Doba trvání: 30 minut

Informativní vstup (Vše podstatné v kostce)

Nespoléhejte jen na internet, přijďte si pro informace od těch nejpovolanějších. Dozvíte se, co vám může PF UP nabídnout, jaké jsou základní cíle naší fakulty, jaké výhody má studium v Olomouci, získáte základní informace k přijímačkám na naši fakultu a mnoho dalších potřebných informací.

Místo a čas: 10:00 a 12:00 budova B (aula) za účasti studentů, vedení PF UP a zástupce SCIO

Doba trvání: 45 minut

Další aktivity (probíhají nepřetržitě po celou dobu Dne otevřených dveří):

Návštěva a informace o první Studentské právní poradně v ČR

Jedním z nejpraktičtějších předmětů na PF UP je Studentská právní poradna, kde studenti pod dozorem zkušených pedagogů poskytují právní poradenství osobám, které se na poradnu obrátí. Přijďte zjistit, jak taková poradna funguje a co dělají studenti, kteří v ní pracují.

Místo: budova A (přízemí)

Infostánek studijního oddělení

Nestihnete hlavní informativní vstupy v 10:00 a ve 12:00? Nevadí. Referentky studijního oddělení vám rády odpoví na dotazy, poskytnou potřebné informace a důležité materiály.

Místo: budova B (předsálí auly)

Infostánky studentských spolků

PF UP je výjimečná aktivitou studentských spolků. Studium díky nim není jen výuka, ale také zajímavý studentský život. Naše spolky ELSA Olomouc a Nugis Finem se starají o to, abyste se u nás nenudili, a to například pořádáním soutěží, besed, večírků, zajištěním stáží a dalšími zajímavými aktivitami. Více se dozvíte u jejich infostánků.

Místo: budova B (předsálí auly)

Infostánek zahraničního oddělení

U tohoto infostánku můžete získat informace o možnostech studia v zahraničí. Představíme vám také partnerské univerzity.

Místo: budova B (předsálí auly)

Více

29.11.2016 – seminář „Práce v EU – jak na to“

Dne 29. listopadu 2016, od 9:45 do 14:45 proběhne na PF UP v malém sálu seminář „Práce v EU – jak na to“, který je určený všem zájemcům o práci v některé z institucí EU. Seminář povede Marcus Delacour, ředitel společnosti Euphorum a uznávaný odborník na přípravu uchazečů na vstupní testy do institucí EU a společně s ním Robert Zbíral, odborný asistent na Katedře politologie a společenských věd PF UP.

Vstup zdarma. Registrujte se na krsa@euroskop.cz.

 

Více

2.11.2016 – The EU between the Five Presidents Report and the Brexit

2. listopad 2016, 11:30 (PF UP v Olomouci budova B, místnost č. 167 (číslo dveří 113 – přízemí))
 
Přednáška a diskusní workshop dr. Nellie Munin

Jean Monnet Chair při Katedře mezinárodního a evropského práva PF UP v Olomouci pořádá přednášku a diskusní workshop s dr. Nellie Munin – visiting professor at Masaryk University former Minister of Economic Affairs in the Israeli Mission to the EU na téma The EU between the Five Presidents Report and the Brexit.

Akce je určena studentům, doktorandům a všem zájemcům z řad odborné veřejnosti.

 

Více

1.11.2016 – Evropská unie na rozcestí: Jak dál v době krize?

1. listopad 2016, 11:30 – 13:00 (aula PF UP (budova B))
 
Kulatý stůl s europoslanci

Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při UP zve studenty a zaměstnance UP na kulatý stůl za účasti europoslanců Pavla Teličky a Pavla Svobody.

Setkání se uskuteční na téma Evropská unie na rozcestí: Jak dál v době krize?
úterý 1. listopadu / 11.30–13.00 / aula PF UP

Besedu moderuje doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence na olomoucké právnické fakultě.

 

Více

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc