19. 1. 2019 – Den otevřených dveří

V sobotu 19. ledna 2019 proběhne další Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého. Na Právnické fakultě budou k dispozici informace nejen ke studiu Práva, ale i Evropských studií se zaměřením na evropské právo. 

Podrobný program naleznete ZDE.

 

Více

13.-14.12.2018 – Workshop: Human Rights Protection

Ve dnech 13.-14. prosince Právnická fakulta pořádá mezinárodní workshop Universal and Regional Systems of Human Rights Protection: the Constant Process of Construction and Reconstruction. 

Dvoudenní setkání, které se uskuteční v prostorách rektorátu, je určené akademikům i studentům. Cílem setkání bude odborná diskuze o aktuálních otázkách ochrany lidských práv, a to jak na úrovni globální, tak regionální, a také propojení pohledů a názorů akademiků a studentů z různých zemí a kontinentů. Workshop se uskuteční v prostorách rektorátu UP. Více vprezentaci.

Více

7. 12. 2018 – Den otevřených dveří

Na dnu otevřených dveří získají uchazeči podrobné informace o nabízených studijních programech, včetně Evropských studií se zaměřením na evropské právo, o možnostech zahraničních studijních pobytů, včetně double degree s Paris-Lodron Universität Salzburg, a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi. Prohlédnou si zázemí fakulty a o zkušenosti a rady se s nimi podělí i samotní studenti olomouckých práv. Účastníci dne otevřených dveří se mohou těšit i na praktické ukázky výuky a bohatý doprovodný program.

Program:

pátek 7. prosince 2018 8:30-11:30/Budova A PF UP

8:30 hlavní informativní vstup
9:30 simulované soudní jednání
10:30 hlavní informativní vstup

Více

4. 12. 2018 – Mezinárodní organizace a uplatňování českých občanů v nich

V úterý 4. 12. 2018 proběhne ve Studentském klubu UP od 10:00 do 11:30 přednáška na téma uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích. Vystoupí zástupci MZV ČR JUDr. Petr Gajdušek, LL.M, M.St. a PhDr. Janina Hřebíčková, energetický specialista VŠE Ing. Vladimír Kubeček a za studenty Mgr. Petr Stejskal, stážista ve Stálé misi ČR při OSN. Více zde.

Více

22. 10. 2018 – Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) – základy právní úpravy a její aktuální vývoj

Katedra správního práva a finančního práva PF UP srdečně zve na přednášku „Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) – základy právní úpravy a její aktuální vývoj“, kterou odpřednáší dr. Libor Dvořák, ředitel legislativního odboru Ministerstva životního prostředí ČR a autor komentáře k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (Wolters Kluwer, 2. vydání, 2018). Přednáška se koná v pondělí 22. 10. 2018 od 15.00 v malém sále 1 (LB-MS 1) a je určena nejen studentům práva životního prostředí (NPŽP1/ZPŽP), ale též všem zájemcům o problematiku ochrany životního prostředí.

Více

8. 9. – Setkání absolventů UP – program Právnické fakulty

Právnická fakulta zve všechny své absolventy na absolventské setkání, které se uskuteční v sobotu 8. září 2018.

Program nazvaný „Než se fakulta promění“ zahrnuje:

* výstavu fotografií z historie naší znovuobnovené fakulty (1991-2018)

* představení projektu na dostavbu nového centrálního křídla fakulty

* připomenutí prvního děkana znovuobnovené fakulty doc. Miroslava Liberdy (letos uplynulo 20 let od jeho úmrtí)

* promítání videospotů z dění na právnické fakultě a na Univerzitě Palackého

Fakulta bude otevřená od 15:00 do18:00. Fakultní program bude pokračovat večer od 21:00 právnickou partyECHO Clubu (Uhelná 9).

Po celou sobotu bude probíhat také pestrý univerzitní program s hudebními vystoupeními, grilováním, prohlídkami univerzitních budov a další (viz univerzitní web).  

Zaregistrujte se pomocí formuláře, nezávazná registrace, a dejte tak svým spolužákům vědět, že budete přítomni.

 

Více

24.-25.5. 2018 – Olomoucké právnické dny

Ve dnech 24.-25. května 2018 proběhne na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci XII. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2018.

V úvodní plenární sekci, kterou bude již tradičně moderovat Mgr. Michal Vávra, přislíbili svou účast významní odborníci, jako je prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. z Cardiff Law School, University of Wales, a ​prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.​ Téma plenárního zasedání je v návaznosti na významné jubileum „100 let od vzniku Československa – kontinuita a diskontinuita práva“, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

Podrobný program a informace k organizaci konference viz zde.

 

Více

29. 3. 2018 – Fungování Soudního dvora EU

Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při PF UP:

čtvrtek 29. 3. / 9:45-11:15 / zased. místnost – budova A (PF UP)

Zve všechny zájemce na přednášku spojenou s diskuzí JUDr. Jana M. Passera, Ph.D., LL.M., soudce Tribunálu Evropské unie, na téma: Fungování Soudního dvora EU v podobě obou jeho jurisdikcí, jejich vzájemné odlišnosti a rozdíly oproti národním soudům. Akce je určena studentům a zaměstnancům UP a všem dalším zájemcům.

Bližší informace: nadezda.siskova@upol.cz.

 

Více

14. 3. 2018 – KLDR – země plná paradoxů

Přednáška/diskuze ve spolupráci s PF UP:

středa 14. 3. / 16:45-18:15 / PF UP | MS1

KLDR – Země plná paradoxů –  Zajímají vás lidská práva? Jaké je to žít jako cizinec v nejizolovanější zemi světa? Jaká je šance potkat místní lidi? Jak je to s lidskými právy v KLDR? Jak se cizinec vůbec do takové země mohl dostat?  Co vše cizinec může v takové zemi a jak se k němu chovají?

Přijďte se ptát. Uvidíte fotky, reálné příběhy a mnohem víc.

Pozvánku na přednášku přijal Ing. Radomír Špinka, ředitel humanitární organizace ADRA, který strávil v KLDR 6 měsíců. V KLDR měl na starosti stavbu nemocnice v rámci švýcarské pobočky ADRA.

Po přednášce bude následovat diskuze, které se zúčastní pan ředitel Špinka současně s proděkanem právnické fakulty JUDr. Maximem Tomoszkem, Ph.D., z katedry ústavního práva PF UP.

Více

14. 2. 2018 – Ochrana ovzduší: role práva, vědy a politiky

14. února 2018 od 09:00 do 15:00 proběhne na PF UP konference Ochrana ovzduší: role práva, vědy a politiky. Konferenci pořádá Luděk Plachký, student PF UP, v rámci svého projektu podpořeného Nadačním fondem UP. Své příspěvky na něm přednesou odborníci z Akademie věd, Úřadu vlády, z Ministerstva životního prostředí, Krajských úřadů Olomouckého a Moravskoslezského kraje, z olomouckého a opavského magistrátu a také studenti Environmentální právní kliniky při PF UP a studenti Slezského gymnázia v Opavě působící v Projektu Emise.

Program konference najdete v příloze. Zájemci o účast se mohou hlásit na e-mail ludek.plachky01@upol.cz do 7. února.

Pořádá

Luděk Plachký, Právnická fakulta UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova A, rotunda

Více

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc