22. 10. 2018 – Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) – základy právní úpravy a její aktuální vývoj

Katedra správního práva a finančního práva PF UP srdečně zve na přednášku „Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) – základy právní úpravy a její aktuální vývoj“, kterou odpřednáší dr. Libor Dvořák, ředitel legislativního odboru Ministerstva životního prostředí ČR a autor komentáře k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (Wolters Kluwer, 2. vydání, 2018). Přednáška se koná v pondělí 22. 10. 2018 od 15.00 v malém sále 1 (LB-MS 1) a je určena nejen studentům práva životního prostředí (NPŽP1/ZPŽP), ale též všem zájemcům o problematiku ochrany životního prostředí.

Více

8. 9. – Setkání absolventů UP – program Právnické fakulty

Právnická fakulta zve všechny své absolventy na absolventské setkání, které se uskuteční v sobotu 8. září 2018.

Program nazvaný „Než se fakulta promění“ zahrnuje:

* výstavu fotografií z historie naší znovuobnovené fakulty (1991-2018)

* představení projektu na dostavbu nového centrálního křídla fakulty

* připomenutí prvního děkana znovuobnovené fakulty doc. Miroslava Liberdy (letos uplynulo 20 let od jeho úmrtí)

* promítání videospotů z dění na právnické fakultě a na Univerzitě Palackého

Fakulta bude otevřená od 15:00 do18:00. Fakultní program bude pokračovat večer od 21:00 právnickou partyECHO Clubu (Uhelná 9).

Po celou sobotu bude probíhat také pestrý univerzitní program s hudebními vystoupeními, grilováním, prohlídkami univerzitních budov a další (viz univerzitní web).  

Zaregistrujte se pomocí formuláře, nezávazná registrace, a dejte tak svým spolužákům vědět, že budete přítomni.

 

Více

24.-25.5. 2018 – Olomoucké právnické dny

Ve dnech 24.-25. května 2018 proběhne na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci XII. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2018.

V úvodní plenární sekci, kterou bude již tradičně moderovat Mgr. Michal Vávra, přislíbili svou účast významní odborníci, jako je prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. z Cardiff Law School, University of Wales, a ​prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.​ Téma plenárního zasedání je v návaznosti na významné jubileum „100 let od vzniku Československa – kontinuita a diskontinuita práva“, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

Podrobný program a informace k organizaci konference viz zde.

 

Více

29. 3. 2018 – Fungování Soudního dvora EU

Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při PF UP:

čtvrtek 29. 3. / 9:45-11:15 / zased. místnost – budova A (PF UP)

Zve všechny zájemce na přednášku spojenou s diskuzí JUDr. Jana M. Passera, Ph.D., LL.M., soudce Tribunálu Evropské unie, na téma: Fungování Soudního dvora EU v podobě obou jeho jurisdikcí, jejich vzájemné odlišnosti a rozdíly oproti národním soudům. Akce je určena studentům a zaměstnancům UP a všem dalším zájemcům.

Bližší informace: nadezda.siskova@upol.cz.

 

Více

14. 3. 2018 – KLDR – země plná paradoxů

Přednáška/diskuze ve spolupráci s PF UP:

středa 14. 3. / 16:45-18:15 / PF UP | MS1

KLDR – Země plná paradoxů –  Zajímají vás lidská práva? Jaké je to žít jako cizinec v nejizolovanější zemi světa? Jaká je šance potkat místní lidi? Jak je to s lidskými právy v KLDR? Jak se cizinec vůbec do takové země mohl dostat?  Co vše cizinec může v takové zemi a jak se k němu chovají?

Přijďte se ptát. Uvidíte fotky, reálné příběhy a mnohem víc.

Pozvánku na přednášku přijal Ing. Radomír Špinka, ředitel humanitární organizace ADRA, který strávil v KLDR 6 měsíců. V KLDR měl na starosti stavbu nemocnice v rámci švýcarské pobočky ADRA.

Po přednášce bude následovat diskuze, které se zúčastní pan ředitel Špinka současně s proděkanem právnické fakulty JUDr. Maximem Tomoszkem, Ph.D., z katedry ústavního práva PF UP.

Více

14. 2. 2018 – Ochrana ovzduší: role práva, vědy a politiky

14. února 2018 od 09:00 do 15:00 proběhne na PF UP konference Ochrana ovzduší: role práva, vědy a politiky. Konferenci pořádá Luděk Plachký, student PF UP, v rámci svého projektu podpořeného Nadačním fondem UP. Své příspěvky na něm přednesou odborníci z Akademie věd, Úřadu vlády, z Ministerstva životního prostředí, Krajských úřadů Olomouckého a Moravskoslezského kraje, z olomouckého a opavského magistrátu a také studenti Environmentální právní kliniky při PF UP a studenti Slezského gymnázia v Opavě působící v Projektu Emise.

Program konference najdete v příloze. Zájemci o účast se mohou hlásit na e-mail ludek.plachky01@upol.cz do 7. února.

Pořádá

Luděk Plachký, Právnická fakulta UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova A, rotunda

Více

20. 1. 2018 – Den otevřených dveří Univerzity Palackého

Dne 20. ledna 2018 od 9:00 do 14:00 bude na Univerzitě Palackého v Olomouci probíhat Den otevřených dveří. Otevřena bude i Právnická fakulta a zájemcům o studiu budou v přilehlých prostorách Auly poskytovány informace i ke studijnímu oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. O studijním oboru se budete moci dozvědět také v rámci informativních vstupů. 
 
 

Více

14. 12. 2017 – Helping Children Affected by War

Katedra mezinárodního a evropského práva PF UP zve na přednášku s diskuzí:

čtvrtek 14. 12. / 15:00–16:30 / LB-MS1

Helping Children Affected by War: A Mission For the War Child – přednáška Mr. Petera Schoutena – mluvčího nevládní organizace War Child. Akce je určena všem zájemcům o téma. Kontaktní osoba JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI, proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP.

Více

12.12.2017 – Tvorba práva EU

Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP pořádá:

úterý 12. 12. / 15:00–16:30 / LA-U2

Tvorba práva Evropské unie a jeho implementace z pohledu členského státu – zveme Vás na přednášku JUDr. Mgr. Jiřího Lenfelda, Ph.D., M.A., vedoucího oddělení pro legislativní proces EU, Úřad vlády ČR. Přednáška je určena všem zájemcům o téma.

Více

6.12.2017 – Kulatý stůl s Pavlem Rychetským

středa 6. 12. / 13:15–14:45 / rotunda PF

Kulatý stůl s předsedou Ústavního soudu ČR Pavlem Rychetským – Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP pořádá Kulatý stůl s předsedou Ústavního soudu ČR JUDr. Pavlem Rychetským na téma Vztah evropského a českého práva prizmatem Ústavního soudu ČR. Setkání se uskuteční 6. 12. (od 13:15 do 14:45) v rotundě PF UP. Zváni jsou všichni zájemci o téma.

Více

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc