doc. PhDr. et Mgr. Pavel Hlavinka, Ph.D.

01_hlavinkaJméno: doc. PhDr. et Mgr. Pavel Hlavinka, Ph.D.

Pracovní pozice: docent katedry politologie a společenských věd, PF UPOL

Kontakt: pavel.hlavinka (at) upol.cz, 58 563 7630

 

Oblast odborného zájmu: fenomenologická filosofie a psychologie, transpersonální psychologie, orientální filosofie a spiritualita

Vzdělání:

  • 2003: Docent v oboru filozofie, FF UP Olomouc
  • 1995-2000: Mgr., psychologie, FF UP Olomouc
  • 1998: PhD., filozofie, FF UP Olomouc, 1995-1998
  • 1995: Mgr., filozofie a politologie, FF UP Olomouc

Profesní růst:

Profesní funkce:

  • 2009-dosud: člen Oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
  • 2004-dosud: člen Kolegia oboru filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Členství v odborných organizacích:

Pedagogická činnost: Filosofická propedeutika, Psychologie pro právníky, Etika, Evropské politické myšlení

Vědecká činnost:

  • 2001: Vnitřní grant Právnické fakulty UP, 2001, výstup: Transcendental possibilities of human being or illusions of body. In: Physical Culture as a component of culture, mezinárodní sborník, Olomouc: Hanex, 2001, s. 102 – 108.

Publikační činnost (výběr):

 

Učebnice

  • HLAVINKA, Pavel. Etika. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013. 143 s.
  • HLAVINKA, Pavel. Psychologie pro právníky. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013. 200 s.
  • HLAVINKA, Pavel. Dějiny filosofie jasně a stručně. Praha: Nakladatelství Triton, 2008. 272 s.

Odborné články

Příspěvek ve sborníku:

Kniha-celek:

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc