doc. PhDr. et Mgr. Pavel Hlavinka, Ph.D.

01_hlavinkaJméno: doc. PhDr. et Mgr. Pavel Hlavinka, Ph.D.

Pracovní pozice: docent katedry politologie a společenských věd, PF UPOL

Kontakt: pavel.hlavinka (at) upol.cz, 58 563 7630

 

Oblast odborného zájmu: fenomenologická filosofie a psychologie, transpersonální psychologie, orientální filosofie a spiritualita

Vzdělání:

  • 2003: Docent v oboru filozofie, FF UP Olomouc
  • 1995-2000: Mgr., psychologie, FF UP Olomouc
  • 1998: PhD., filozofie, FF UP Olomouc, 1995-1998
  • 1995: Mgr., filozofie a politologie, FF UP Olomouc

Profesní růst:

Profesní funkce:

  • 2009-dosud: člen Oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
  • 2004-dosud: člen Kolegia oboru filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Členství v odborných organizacích:

Pedagogická činnost: Filosofická propedeutika, Psychologie pro právníky, Etika, Evropské politické myšlení

Vědecká činnost:

  • 2001: Vnitřní grant Právnické fakulty UP, 2001, výstup: Transcendental possibilities of human being or illusions of body. In: Physical Culture as a component of culture, mezinárodní sborník, Olomouc: Hanex, 2001, s. 102 – 108.

Publikační činnost (výběr):

Monografie

HLAVINKA, Pavel. Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí. Praha: Nakladatelství Triton, 2014. 216s.

HLAVINKA, Pavel. Etika. Přehled filosofických a náboženských koncepcí. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2013. 146 s.

HLAVINKA, Pavel. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. 2. rozšířené vydání.  Praha: Nakladatelství Grada, 2008. 136 s.

HLAVINKA, Pavel. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. Olomouc: Vydavatelství UP, 2001. 109 s.

Učebnice

HLAVINKA, Pavel. Etika. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013. 143 s.

HLAVINKA, Pavel. Psychologie pro právníky. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013. 200 s.

HLAVINKA, Pavel. Dějiny filosofie jasně a stručně. Praha: Nakladatelství Triton, 2008. 272 s.

Odborné články

HLAVINKA, Pavel. Vybrané problémy Bossovy daseinsanalýzy. In: Československá  psychologie, 2003, 47, č. 1, s. 78-92.

HLAVINKA, Pavel . Bossova daseinsanalytická fenomenologie snění, motivace a smrtelnosti. Psychoterapie, 2012.

HLAVINKA, Pavel. Phänomenologische Psychologie der Daseinsanalyse und die Spiritualität. In: Daseinsanalyse. Jahrbuch fur phanomenologische Anthropologie und Psychotherapie, 2012, 28, s. 123-136.

HLAVINKA, Pavel. Počátky fenomenologie u Brentana a Husserla. Filozofia, 2012, 6.

HLAVINKA, Pavel . Dualita vědomí – nevědomí a tělo – duše v daseinsanalýze Medarda Bosse. Psychoterapie, 2011, č. 3-4, s. 134-142.

HLAVINKA, Pavel, JIRÁSEK, Ivo . Gymnosofia-moudrostnahoty. Filozofia, 2010, 65, s. 683-690.

HLAVINKA, Pavel. Karma ve védách a u Šankary. Nový orient, 2010, 65, č. 4, s. 30-33.

HLAVINKA, Pavel. Francouzská fenomenologie a existenciální analýza. Filozofia, 2010, 65, č. 1, s. 40-48.

HLAVINKA, Pavel. Pohyb těla jako pohyb mysli. Tělesná kultura, 2003, s. 20-35.

HLAVINKA, Pavel. Daseinsanalýza a spirituální vývoj. Filosofický časopis, 2003, 51, č. 6, s. 923-935.

HLAVINKA, Pavel. Daseinsanalytická psychopatologie a psychoterapie. Psychologia a patopsychologia dieťaťa, 2003, s. 46-63.

HLAVINKA, Pavel. Nauka o čakrách a jemných tělech. Česká kinantropologie, 2002, 6, č. 2, s. 105-114.

 

 

 

 

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc