doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc

fialaJméno: doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc

Pracovní pozice: vedoucí katedry politologie a společenských věd, PF UPOL

Kontakt: vlastimil.fiala@upol.cz, 58563 7678

 

 

Oblast odborného zájmu: politologie, politické systémy, evropská studia, africká studia, africké politické strany a stranické systémy, šachová historie

Vzdělání:

 • 1998: Docent politických věd. Habilitační práce: Czech Republic on the Road to Brussels. The Hague: Clingendael Institute of International Affairs, 1996. Vědecká rada FF, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 1989: Kandidát věd, CSc. Specializace: moderní dějiny Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Kandidátská práce: Formování avantgardních stran pracujících v Etiopii, Angole a Mosambiku. Orientální ústav ČSAV, Praha, 1984-1989.
 • 1985: PhDr., Specializace: historie. Doktorská práce: Pojetí faktu v historiografii. Olomouc: Filozofická fakulta. Katedra historie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci.
 • 1984: Mgr.. Obor: historie a český jazyk. Diplomová práce: Dějiny národněosvobozeneckého boje portugalských kolonií v Africe. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 1979-1984.

Profesní růst:

 • 2014-dodnes: Vedoucí katedry politologie a společenských věd PF UP
 • 2003-2014: Proděkan pro vědu a výzkum PF UP.
 • 2006-dodnes: Docent politologie na katedře politologie FF UHK.
 • 2002-dodnes: Docent politologie na katedře politologie a společenských věd PF UP
 • 2002-2009: Vedoucí katedry politologie a společenských věd PF UP
 • 1998-2002: Docent politologie na katedře politologie a evropských studií FF UP.
 • 1997-2002: Vedoucí katedry politologie a evropských studií FF UP.
 • 1996-1997: Zástupce vedoucího katedry politologie a evropských studií FF UP.
 • 1990-1998: Odborný asistent na katedře politologie a evropských studií FF UP.
 • 1989-1990: Vědecký pracovník, Orientální ústav ČSAV, Praha.
 • 1989-1990: Vědecký tajemník, Orientální ústav ČSAV, Praha.
 • 1984-1989: Vědecký aspirant, Orientální ústav ČSAV, Praha.

Profesní funkce:

Členství ve vědeckých radách:

 • 2010-dodnes, VR Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2008-dodnes, VR Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
 • 2008-dodnes, VR FF UHK, Hradec Králové
 • 2003-dodnes, VR PF UP
 • 2000-2002, VR FSV UK, Praha

Členství ve vědeckých oborových radách doktorského studia:

 • 2010-dodnes, předseda doktorské komise v oboru politologie – africká studia
 • 2004-dodnes, člen doktorské komise v oboru politologie VŠE, Praha
 • 2004-2012, člen doktorské komise v oboru politologie FSS MU, Brno
 • 1999-2002, člen doktorské komise v oboru politologie FSV UK, Praha
 • 1996-2008, člen doktorské komise v oboru politologie FF UP, Olomouc

Členství v redakčních radách vědeckých časopisů

 • 1999-dodnes, šéfredaktor Quarterly for Chess History
 • 2013-dodnes, člen redakční rady Modern Africa: Politics, Society and History
 • 2008-dodnes, člen redakční rady Současná Evropa
 • 2007-dodnes, člen redakční rady Contemporary European Studies
 • 2003-dodnes, člen redakční rady International Comparative Law Review
 • 2003-dodnes, člen redakční rady Politologické revue

Ostatní

 • 2004-2010, člen pracovní skupiny akreditační komise pro sociální vědy MŠMT

Členství v odborných organizacích:

 • 2015-dodnes, člen předsednictva České společnosti pro politické vědy, Praha
 • 2013-dodnes, místopředseda České společnosti pro africká studia
 • 2009-2015, člen výboru České společnosti pro politické vědy, Praha
 • 2004-2009, člen výkonného výboru České společnosti pro politické vědy, Praha

Pedagogická činnost: Politický systém ČR, Základy politologie, Vědecká propedeutika, Komparace politických systémů, Úvod do evropských studií, Metodologie výzkumu, Metodologie výzkumu politických institucí

Vědecká činnost:

 • 2009-2013: Politické strany Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie, spoluřešitel prof. PhDr. M. Strmiska, PhD., Grantová agentura České republiky
 • 2009-2013: Moderní politické strany v Africe, Grantová agentura AV ČR
 • 2007-2011: Modernizace české veřejné správy, člen řešitelského týmu, Národní plán výzkumu II.
 • 2007-2011: Česká republika v Evropské unii: Národní zájmy ČR a členských zemí EU, spoluřešitel Doc. PhDr. Pavel Šaradín,PhD., Národní plán výzkumu II.
 • 2006-2008: Nedemokratické systémy a jejich přechod k demokracii, spoluautor Prof. PhDr. J. Kunc. CSc., GAČR, Praha – Olomouc
 • 1999-2002: Úloha politických aktérů v procesu decentralizace, spoluřešitel Doc. PhDr. B. Říchová, GAČR, Olomouc – Praha
 • 2001-2002: Československá zahraniční politika v Subsaharské Africe, spoluřešitel Doc. PhDr. B. Říchová, Grant MZV ČR
 • 2000-2001: Střední Evropa v procesu evropské integrace, Grant MZV ČR
 • 1997-1999: Československé krajanské a exilové organizace a spolky, spoluřešitel Prof. PhDr. M. Trapl a doc. PhDr. M. Kouřil, GAČR, Olomouc
 • 1995-1997: Československá exilová politika, GAČR, Olomouc
 • 1994: Czech Republic and European Union, Institute Study Award of the Institute of Strategic Studies (WEU) v Paříži. Research Fellowship. Projekt realizován v Institute of International Affairs, Clingendael, Hague.
 • 1993: National Disintegration in the Eastern Europe. Award Prize of the Program Cooperation in Science and Technology with Central and Eastern European Countries (COST). Research Fellowship. Financováno Commission of the European Communities. Program realizován na Research Social Science Unit, University of Lancaster.
 • 1993: Výzkum československého exilu po roce 1948, spoluautor prof. PhDr. M. Trapl, CSc., vnitřní grant UP, Olomouc
 • 1992: Regional Cooperation in Central Europe, Jan Masaryk Scholarship, Department of War, King’s College, University of London.

Publikační činnost (výběr):

Článek:

Příspěvek ve sborníku:

 
Kniha-celek: 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc