Ing. Jana Bellová, Ph.D.

bellovaJméno: Ing. Jana Bellová, Ph.D.

Pracovní pozice: odborná asistentka katedry politologie a společenských věd, PF UPOL

Kontakt: jana.bellova (at) upol.cz, 585 63 77 00

 

 

Oblast odborného zájmu: teorie plánovaného chování, její využití a aplikace v ekonomické praxi, vzájemný vztah mezi právem a ekonomií především v oblasti finančního práva (např. vliv výše míry zdanění na výstup ekonomik), behaviorální ekonomie

Vzdělání:

  • 2007-2010: Státní doktorská zkouška, PhD., LF UP Olomouc, Ústav sociálního lékařství
  • 1999-2004: Státní závěrečná zkouška, Ing. , Ekonomicko – správní fakulta MU Brno,

Profesní růst:

Profesní funkce:

Členství v odborných organizacích:

Pedagogická činnost: Basic Economics, Current Economical Issues, Marketing, Základy ekonomie a národohospodářské teorie 1, Základy ekonomie a národohospodářské teorie 2, Základy ekonomie pro právníky, Základy ekonomických teorií, Vybrané otázky ekonomie a národohospodářské teorie

Vědecká činnost:

Publikační činnost (výběr):

Učebnice:

BELLOVÁ, Jana, ZLÁMAL, Jaroslav. Marketing. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

BELLOVÁ, Jana, ZLÁMAL, Jaroslav. Ekonomika zdravotnictví. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013.

BELLOVÁ, Jana. Current economic issues. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2012.

BELLOVÁ, Jana, ZLÁMAL, Jaroslav, MUSILOVÁ, Lenka. Ekonomika a legislativa pro optometristy. Kralice na Hané: Computer Media, 2012.

BELLOVÁ, Jana, ZLÁMAL, Jaroslav, HALUZA, Jakub. Občanský a společenskovědní základ. Právo. Kralice na Hané: Computer Media, 2011.

BELLOVÁ, Jana, ZLÁMAL, Jaroslav, MUSILOVÁ, Simona. Základy ekonomie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

Kapitoly:

BELLOVÁ, Jana. Ekonomický růst v kontextu finančního práva. In: Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru. Olomouc: Iuriridicium Olomoucense, o.p.s., 2013, s. 378-385.

Články:

BELLOVÁ, Jana, ZLÁMAL, Jaroslav. Specifika tržního mechanismu ve zdravotnictví. Zdravotnické fórum, 2013, č. 12, s. 7-10

BELLOVÁ, Jana. Analýza procesu tvorby strategie marketingové intervence ve zdravotnictví – 3.část. Zdravotnické fórum, 2013, č. 6, s.10-14.

BELLOVÁ, Jana. Analýza procesu tvorby strategie marketingové intervence ve zdravotnictví – 2.část. Zdravotnické fórum, 2013, č. 6, s.6-9.

BELLOVÁ, Jana. Analýza procesu tvorby strategie marketingové intervence ve zdravotnictví – 1.část. Zdravotnické fórum, 2013, č. 5, s.7-10.

BELLOVÁ, Jana, ZLÁMAL, Jaroslav. Ekonomické základyy zdravotnictví a sociální politiky – 1.část. Zdravotnické fórum, 2013, č. 3, s. 2-8.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc