Ing. Jana Bellová, Ph.D.

bellovaJméno: Ing. Jana Bellová, Ph.D.

Pracovní pozice: odborná asistentka katedry politologie a společenských věd, PF UPOL

Kontakt: jana.bellova (at) upol.cz, 585 63 77 00

 

 

Oblast odborného zájmu: teorie plánovaného chování, její využití a aplikace v ekonomické praxi, vzájemný vztah mezi právem a ekonomií především v oblasti finančního práva (např. vliv výše míry zdanění na výstup ekonomik), behaviorální ekonomie

Vzdělání:

  • 2007-2010: Státní doktorská zkouška, PhD., LF UP Olomouc, Ústav sociálního lékařství
  • 1999-2004: Státní závěrečná zkouška, Ing. , Ekonomicko – správní fakulta MU Brno,

Profesní růst:

Profesní funkce:

Členství v odborných organizacích:

Pedagogická činnost: Basic Economics, Current Economical Issues, Marketing, Základy ekonomie a národohospodářské teorie 1, Základy ekonomie a národohospodářské teorie 2, Základy ekonomie pro právníky, Základy ekonomických teorií, Vybrané otázky ekonomie a národohospodářské teorie

Vědecká činnost:

Publikační činnost (výběr):

Učebnice:

Disertační práce:

Příspěvky ve sborníku:

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc