14. 12. 2017 – Helping Children Affected by War

Katedra mezinárodního a evropského práva PF UP zve na přednášku s diskuzí:

čtvrtek 14. 12. / 15:00–16:30 / LB-MS1

Helping Children Affected by War: A Mission For the War Child – přednáška Mr. Petera Schoutena – mluvčího nevládní organizace War Child. Akce je určena všem zájemcům o téma. Kontaktní osoba JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI, proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc