Zahraniční spolupráce

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci má rozvinutou spolupráci s univerzitami v mnoha evropských státech. Studenti oboru Evropské právo a politiky EU se mohou účastnit všech programů zahraniční spolupráce, které PF UPOL má, a rozvinout tak své jazykové, odborné i kulturní kompetence. Studijními jazyky jsou angličtina, němčina, francouzština, italština a španělština. Vzhledem ke spolupráci i se zeměmi střední a východní Evropy je možné prohloubit znalosti polského, slovenského, bulharského či maďarského jazyka.

Studenti oboru Evropské právo a politiky EU mají také možnost získat další odbornou kvalifikaci díky partnerství s Rechtswissenschaftliche Fakultät Paris-Londron Universität v rakouském Salzburku, se kterou je uzavřena mezinárodní dohoda o tzv. double degree (viz podrobnosti níže).

Přehled univerzit, kde je možné realizovat studijní pobyt či stáž v rámci programu Erasmus+, viz níže.

Rozšiřující informace k zahraniční spolupráci je dostupné na Zahraničním oddělení PF UP (http://www.pf.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/studenti/).

 

Double Degree s Paris-Lodron-Universität Salzburg (studium v AJ)

Studijní obor  Evropské právo a politiky EU je specifický a jedinečný také díky zahraniční spolupráci, která je realizována nejen ve standardní rovině mezinárodní akademické spolupráce, ale také prostřednictvím partnerství s univerzitou Paris-Lodron-Universität Salzburg a jejím Centrem studií Evropské unie, díky kterému mají studenti tohoto studijního programu mimořádnou možnost absolvovat nejen dlouhodobý a krátkodobý studijní pobyt v zahraničí, ale také získat při splnění všech stanovených podmínek zahraniční vzdělání.

Díky společné přípravě obou programů a sjednocení jejich náplně probíhá na smluvním základě spolupráce v rámci společných studií. Na této úrovni obě instituce zabezpečují pro své studenty a studenty partnerské instituce možnost získat diplom z obou institucí. Podrobnosti smlouvy viz zde.

Pro získání obou diplomů je nutné absolvovat na obou univerzitách i jednosemestrální pobyt, jehož realizace je usnadněna prostřednictvím smluvního základu a programu Erasmus+. V rámci toho studijního pobytu studenti absolvují předměty, které jsou specifické pro zahraniční studijní programy tak, aby mohlo být dosaženo jejich plné uznatelnosti. Podmínky, které musí zájemce o studium splnit, naleznete zde. Podrobnosti k úspěšnému absolvování studia viz zde.

Pro koordinaci a podporu studia v zahraničí obě partnerské instituce ustanovily na svých univerzitách koordinátory, kteří ve spolupráci se zahraničními odděleními realizují podporu studentů při zahraničním studiu. Koordinátorem na PF UPOL je JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA (tel. 733 690 690, email: michal.malacka@upol.cz)

Při úspěšném ukončení studia na domovské univerzitě a získání magisterského titulu mají studenti možnost za předpokladu splnění všech smluvně zakotvených podmínek požádat o druhý diplom z partnerské univerzity. Pro více informací o partnerské instituci je možné nahlédnout na: http://www.uni-salzburg.at 

Pro více informací o studiu viz Study Guide: bearbeitet-studyguide2016-v3.

Double Degree z pohledu absolventky Kristiny Hrbkové

Studium na Univerzitě Salzburk jsem absolvovala ve školním roce 2017 – 2018 a bylo pro mne velmi obohacující. Věnovali jsme se hodně případovým studiím, v rámci kterých jsme měli možnost kombinovat všechny své dosavadní znalosti z oblasti práva, ekonomie, politologie a mezinárodních vztahů a dovednosti jako prezentování a vyjednávání v cizím jazyce. Vytvářeli jsme legislativní návrhy, národní pozice, několikrát jsme simulovali jednání na úrovni Evropské rady a Rady.

Studium bylo náročné, ale skvěle doplňuje program Evropské právo a politiky EU. Každému, který by se chtěl otázkám Evropské unie a evropského práva věnovat a mít představu o tom, jak to vypadá v praxi, jej můžu vřele doporučit. Navíc, studenti jsou zpravidla z více evropských zemí a v anglickém jazyce, což simuluje i samotné prostředí Bruselu a Evropské unie.

Studenti mají také možnost požádat o finanční podporu z programu Erasmus+. A kromě toho poznat tak krásnou zemi, jakou naše sousední Rakousko je!

Erasmus+

Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. 
Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. 
Erasmus+ takto zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí
a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce. 

V rámci studijního programu Evropské právo a politiky EU je možné studovat na těchto zahraničních institucích:

 • Bulharsko
  • Paisii Hilendarski University of Plovdiv
 • Estonsko
  • Tallinn University of Technology
 • Finsko 
  • University of Eastern Finland
 • Francie
  • Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
  • Université de Nantes
  • Université  Clermont Auvergne
  • Université de La Rochelle
  • Université de Savoie Chambéry
  • Université de Paris-Sud (Paris Xi)
  • L´Institut Catholique d´Estudes Superiures (La Roche Sur Yon)
 • Chorvatsko
  • Univeristy of Zagreb
 • Itálie
  • Universitá Degli Studi di Ferrara
  • Universitá Degli Studi dell´Insubria
  • Universitá Degli Studi di Napoli Federico II
  • Universitá Degli Studi di Milano
  • Universitá degli Studi di Brescia
 • Kypr
  • Neapolis University in Cyprus
 • Maďarsko
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
  • University of Pécs
  • University of Szeged
 • Makedonie 
  • Sofia University St. Kliment Ohridski
  • Slavic University „Gavrilo Romanovich Derzhavin“ Skopje
 • Německo
  • Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
  • Universität Potsdam
  • Universität Rostock
  • Universität Leipzig
  • Universität Regensburg
  • Technische Universität Dresden
  • Universität Wismar
 • Nizozemsko
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Polsko
  • University of Zielona Gora
  • Uniwersytet Jagiellonski Kraków
  • Uniwersytet MikoŁaja Kopernika w Toruniu
  • Universytet Warminsko –Mazurski w Olsztynie
  • The University of Szczecin
  • University of Warsawa
  • University of Wroclav
  • Uniwersytet Ślaski w Katowicach
  • Opole University
  • Uniwersytet Kardynala Stefana Wysziňskiego w Warszawie
  • University of Lodz
 • Portuglasko 
  • Universidade de Lisboa – Fac. De Direito
 • Rakousko
  • Karl-Franzens-Universität Graz
  • Universität Paris Lodron Salzburg
 • Slovensko
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Trnavská univerzita v Trnave
 • Španělsko
  • Universidade de Coruňa
  • Universidad de Vigo
  • Universidad Autònoma de Madrid
  • Universidad de Salamanca
  • Universidad de Málaga
  • Universidad de Granada
  • Universitat de València
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universidad de Santiago de Compostela
  • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 • Velká Británie
  • Liverpool John Moore University
  • University of Wolverhampton
  • The University of Northumbria at Newcastle
  • The University of Edinburgh

 

Stáže mimo Erasmus+

Právnická fakulta podporuje dlouhodobé zahraniční pracovní stáže (1 měsíc a více), které lze obsahově podřadit do kurikula studijního programu/oboru.