• Interdisciplinární studium politologie, práva a ekonomie

  • Nejširší nabídka výuky evropského práva v českém a slovenském prostředí

  • Kvalitní výuka za účasti nejlepších znalců oboru a zástupců praxe

  • Rozvinutá zahraniční spolupráce

  • Široké uplatnění absolventů na trhu práce