7.4.2017 – Zastupování ČR před Soudním dvorem EU a Komisí

V pátek 7. 4. proběhne od 13:15 v uč. 21 PF UP diskuze s JUDr. Jiří Vláčilem, Ph.D. na téma „Zastupování ČR před Soudním dvorem EU a Komisí“. Diskuzi pořádá Jean Monnet Chair při katedře mezinárodního a evropského práva. JUDr. Jiří Vláčil, Ph.D. je zástupcem ředitelky Odboru komunitárního práva (Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU). Cílem přednášky je představit činnost Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU. Probrány budou zejména postavení a úloha vládního zmocněnce, specifika zastupování zájmů ČR v různých typech řízení před Soudním dvorem a Komisí (včetně konkrétních příkladů řízení z nedávné doby) a praktické otázky ohledně přípravy pozice ČR či komunikace se Soudním dvorem.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc