JUDr. Michal Petr, Ph.D.

petrJméno: JUDr. Michal Petr, Ph.D.

Pracovní pozice: odborný asistent katedry mezinárodního a evropského práva, PF UPOL

Kontakt: michal.petr@upol.cz, 58563 7670

Oblast odborného zájmu: Právo hospodářské soutěže, veřejné zakázky, regulace síťových odvětví

 

Vzdělání:

 • 2005-2008: Doktorské studium v oboru Teoretické právní vědy – Mezinárodní a evropské právo (Ph. D.), Masarykova univerzita, Právnická fakulta, téma: Modernizace unijního soutěžního práva
 • 2005: Rigorózní řízení v oboru Právo – Právo Evropské unie (JUDr.), Masarykova univerzita, Právnická fakulta, téma: Implementace unijního práva v České republice
 • 1997-2002: Magisterské studium Právo a právní věda (Mgr.), Univerzita Palackého, Právnická fakulta, program: Všeobecná právní studia

Profesní růst:

 • 2003 – 2015: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  • 2010 – 2015: místopředseda pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
  • 2009 – 2010: ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí
  • 2007 – 2010: předseda rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže
  • 2003 – 2010: člen rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže
  • 2003 – 2009: ředitel Legislativně právního odboru
 • 2008-dosud: Univerzita Palackého, Právnická fakulta, odborný asistent (evropské právo; soutěžní právo)
 • 2003-dosud: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, odborný asistent (evropské právo; soutěžní právo)
 • 2011-2012: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), stáž; právník v soutěžním oddělení (DAF/COMP)
 • 2002-2003: Miroslav Doseděl, advokát (Olomouc), advokátní koncipient

Profesní funkce:

Členství v redakčních radách odborných časopisů:

 • člen redakční rady časopisu ANTITRUST. Revue soutěžního práva
 • národní editor časopisu European Networks Law and Regulation Quarterly

Členství v odborných organizacích:

Pedagogická činnost: Jednotný vnitřní trh EU, Aplikace a implementace komunitárního práva, Hospodářská soutěž v EU, European Internal Market

Vědecká činnost:

 • 2016-2017: Vztah českého a unijního soutěžního práva, GAČR, řešitel
 • 2014-2015: Experiences with Implementation and Application of the EU Law in Visegrad Countries, Visegrad Fund, člen řešitelského týmu
 • 2012-2013: Právo Evropské unie před českými soudy: teorie a praxe, GAČR, člen řešitelského týmu

 

Publikační činnost (výběr):

Monografie

POLČÁK, Radim, ČERMÁK, Jiří, LOEBL, Zbyněk, GŘIVNA, Tomáš, MATEJKA, Ján, PETR, Michal,  SCHLOSSBERGER, Otakar. Cyber Law in the Czech Republic. 2. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law Internationa, 2015, 236 s. ISBN 978-90-411-6076-8

 • BEJČEK, Josef, NERUDA, Robert, PETR, Michal, RAUS, David. Competition Law in the Czech Republic. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015, 230 s. ISBN 978-90-411-5879-6
 • PETR, Michal et al. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-307-3
 • PETR, Michal. Modernizace komunitárního soutěžního práva. Praha: C.H. Beck, 2008. 220 s.

Kapitoly v monografiích

 • PETR, Michal. Private Enforcement of Competition Law and the Policy of the Office for the Protection of Competition. IN: BASEDOW, Jürgen, TERHECHTE, Jörg Philipp, TICHÝ, Luboš. Private Enforcement of Competition Law. Baden-Baden: Nomos Verlaggesellschaft, 2011.
 • PETR, Michal, KINDL, Jiří. The Judicial Application of European Competition Law. IN The Judicial Application of Competition Law. Madrid: FIDE, 2010. (Dostupné na: http://www.csesp.cz/dokumenty/FIDE_2010-Q2-Czech%20Republic.pdf)
 • PETR, Michal. The Current Issues of Competition Law and its Human Rights Dimension. IN: The Process of Constitutionalisation of the EU and Related Issues. Groningen: Europa Law Publishing, 2008. ISBN 978-90-76871-87-5

Odborné články

 • PETR, Michal. The Ne Bis In Idem Principle In Competition Law. European Competition Law Review, Andover: Sweet and Maxwell, 2008.

 

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc