JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.

zbiralJméno: Doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.

Pracovní pozice: odborný asistent katedry politologie a společenských věd, PF UPOL

Kontakt: robert.zbiral@upol.cz, 58 563 7632

 

 

Oblast odborného zájmu: rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy, institucionální struktura EU, teorie rozhodování, problémy legitimity EU a její „ústavní“ vývoj, role opozice v českém Parlamentu

Vzdělání:

 • 2012: Ph.D., obor Teoretické právní vědy, PF UPOL. Téma dizertační práce: Zpětný přenos pravomocí Evropské unie na členské státy
 • 2009: PhDr., Téma: Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie, FF UP Olomouc
 • 2008: JUDr., Téma: Institucionální rámec Evropské unie, PF ZČU Plzeň
 • 2005: Mgr., obor Právo, PF UP Olomouc
 • 2004: Mgr., obor Politologie a evropská studia, FF UP Olomouc (s vyznamenáním)

Profesní růst:

 • 2014-dodnes: odborný asistent na katedře politologie a společenských věd
 • 2009-2014: vedoucí katedry politologie a společenských věd PF UP
 • 2004-2009: odborný asistent na katedře politologie a společenských věd

Profesní funkce:

 • Člen panelu 408 Grantové agentury ČR
 • Člen Etické komise UP
 • 2010-2014: člen Akademického senátu PF UP
 • 2012-2014: člen Vědecké rady PF UPOL
 • 2009-2014: člen kolegia děkanky

Členství v odborných organizacích:

 • European Consortium for Political Research
 • University Association for Contemporary European Studies
 • Česká společnost pro politické vědy
 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (člen řídícího výboru)

Pedagogická činnost: Členství ČR v EU I a II, Instituce EU, Úvod do evropských studií, Zahraniční a bezpečnostní politika EU, Úvod do studia, Vědecká propedeutika

Vědecká činnost:

 • 2015-2019: Horizont 2020, Téma: The Choice for Europe since Maastricht Member States’ Preferences for Economic and Financial Integration, (člen jednoho z řešitelských týmů)
 • 2015-2018: Taking EU Law Seriously, Evropská komise, grant poskytnutý ČSESP- vedoucí řešitelského týmu
 • 2013-2016: Vliv práva EU na národní právní řády: srovnání situace v ČR a SR, GAČR (postdok), řešitel
 • 2013-2014: Masaryk-Fulbright Scholarship, Dlouhodobé působení a výzkum na University of Michigan Law School (Ann Arbor, MI, USA)
 • 2012-2015: POST-UP, Ministerstvo školství ČR, Téma: Implementace práva EU v ČR a SR
 • 2009: Theseus Scholarship, Účast na Theseus Seminar for Young Leaders (Berlín)
 • 2008: Nadace Jana Husa, Stipendium pro nadané akademiky
 • 2006-2011: Česká republika v Evropské unii: Postavení a prosazování národních zájmů, Ministerstvo školství ČR (NPV II), člen výzkumného týmu
 • 2006-2011: Modernizace postupů veřejné politiky a správy v České republice a v zemích Evropské unie, Ministerstvo školství ČR (NPV II), člen výzkumného týmu

Publikační činnost (výběr):

 • ZBÍRAL, Robert. Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: cesta bez zpátečního lístku? Praha: Leges, 2013. 224s.
 • ZBÍRAL, Robert, TUNKROVÁ, Lucie. Národní zájmy Spojeného království, Irska a Dánska v procesu evropské integrace. Olomouc:  VUP, 2011. 224s. (65% podíl)
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka pro psaní písemných prací. Prague: Linde, 2009. 180s.
 • ZBÍRAL, Robert. Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie. Brno: IIPS, 2008. 210s.
 • ZBÍRAL, Robert.Institucionální rámec Evropské unie: právně-politologický pohled. Prague: Linde, 2007. 245s.
 • ZBÍRAL, Robert, ASSENZA, Gaudenz. Experience of International Organizations in Promoting Energy Efficiency- Kazakhstan. New York: United Nations, 2005. 85s. (50% podíl)

Odborné články

 

Kniha-celek

 
Kapitola v knize
 
Sborník celek
 
Příspěvek ve sborníku

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc