Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

filipecJméno: Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

Pracovní pozice: odborný asistent katedry politologie a společenských věd, PF UPOL

Kontakt: ondrej.filipec(at)upol.cz, 58 563 7700

 

 

Oblast odborného zájmu: instituce a politiky EU, regulace chemických látek, zbraně hromadného ničení a terorismus

Vzdělání:

  • 2015: Státní doktorská zkouška, PhD., Obor: politologie, KPES, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, září 2010- duben 2015
  • 2011: Státní závěrečná zkouška, Mgr. , Obor: Evropská studia se zaměřením na evropské právo, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, září 2008 – červenec 2011
  • 2010: Státní závěrečná zkouška, Mgr. (s vyznamenáním) , Obor: Politologie a evropská studia, KPES, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, září 2008 – květen 2010
  • 2008: Státní závěrečná zkouška, Bc. (s vyznamenáním), Obor: Politologie a evropská studia, KPES, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Datum: září 2005 – květen 2008
  • 2007: Certifikát (ERASMUS), Obor: Evropská studia, Haagská univerzita, Den Haag, Nizozemí, září 2006 – leden 2007

Profesní růst:

  • 2011-dosud: Lektor prezenčních kurzů SCIO, Zaměření: politologie, EU, dějiny, Olomouc
  • 2013-2014: Politický zpravodaj (stážista), Evropská komise, GŘ pro komunikaci, Zastoupení EK v ČR
  • 2009: Koordinátor mezinárodních aktivit (stážista), Oddělení mezinárodní spolupráce, OPCW, Den Haag, Nizozemí

Profesní funkce:

Členství v odborných organizacích:

Pedagogická činnost: Úvod do studia, Politický systém ČR, Společné politiky EU, Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Vědecká činnost:

  • Studentská grantová soutěž (IGA) 2013 (FF/2013/001)

Publikační činnost (výběr):

Monografie

FILIPEC, Ondřej: Chemická regulace REACH: Tři dimenze politiky. Olomouc: Univerzita Palackého 2015, 295 s.

FILIPEC, Ondřej: Úvod do problematiky zbraní hromadného ničení. Olomouc: Univerzita Palackého 2013, 186 s.

Články v odborných časopisech

FILIPEC, Ondřej: „U.S. Chemical Policy Under Review: How Much Europeanization.“ Eastern Journal of European Studies, 2014, 5, č. 2, s. 159-170.

FILIPEC, Ondřej a HANULIAK, Juraj: „Irán: tři modely pro analýzu jaderných motivací“. Mezinárodní vztahy, 2014, 49, č. 1, s. 5-26.

FILIPEC, Ondřej a HURTÍKOVÁ, Hana: „Medial Reflection of Euromyths in the Czech Republic“. Contemporary European Studies, 2014, 8, č. 1, s. 45-67.

KOUBA, Karel, NÁLEPOVÁ, Marie, FILIPEC, Ondřej: „Proč jsou ženy v české politice podreprezentovány? Analýza kandidátních listin a volební chování v Olomouckém kraji“. Politologický časopis, 2013, 20, č. 4, s. 372-391.

FILIPEC, Ondřej: “Abandoned Chemical Weapons in Sino-Japanese Relations: From Denial to Cooperation”. Contemporary European Studies, 2012, 6, č. 1, s. 23-40.

Kapitoly v monografiích

PÁRAL, Karel, FILIPEC, Ondřej: „Analýza faktorů úspěšnosti obce“. In: ŠARADÍN, Pavel (Ed.): Moravský venkov. Společnost a politika. Olomouc: Univerzita Palackého 2013.

FILIPEC, Ondřej: „Německo“. In: MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra, ŠUSTKOVÁ, Markéta a kol.: Prosazování národních zájmů členských zemí EU. Olomouc: Iuridicum Olomoucense 2012, s. 91-173.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc