Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

 

filipecJméno: Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

Pracovní pozice: odborný asistent katedry politologie a společenských věd, PF UPOL, tajemník katedry

Kontakt: ondrej.filipec(at)upol.cz, +420 608 272 102

 

Oblast odborného zájmu: Evropská unie, mezinárodní bezpečnost

Vzdělání:

 • 2015: Státní doktorská zkouška, PhD., Obor: politologie, KPES, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, září 2010- duben 2015
 • 2013: Osvědčení o absolvování programu CŽV: komunikace, moderní výukové metody
 • 2011: Certifikát o úspěšném absolvování kuzu Strenghtening Verification, Enhancing Security v rámci Přípravné komise Organizace pro úplný zákaz jaderných zkoušek (CTBTO)
 • 2011: Státní závěrečná zkouška, Mgr. , Obor: Evropská studia se zaměřením na evropské právo, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, září 2008 – červenec 2011
 • 2010: Státní závěrečná zkouška, Mgr. (s vyznamenáním) , Obor: Politologie a evropská studia, KPES, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, září 2008 – květen 2010
 • 2008: Státní závěrečná zkouška, Bc. (s vyznamenáním), Obor: Politologie a evropská studia, KPES, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Datum: září 2005 – květen 2008
 • 2007: Certifikát (ERASMUS), Obor: Evropská studia, Haagská univerzita, Den Haag, Nizozemí, září 2006 – leden 2007

Profesní růst:

 • 2015-dosud: Odborný asistent na Katedře politologie a spol. věd PFUP
 • 2015-dosud: Odborný asistent na Fakulte sociálných vied UCM v Trnave
 • 2017-2020: Externí vyučující na Vysoké škole podnikání a práva v Ostravě
 • 2015: Asistent na Katedře politologie a evropských studií FFUP (výuka úvod do EU, instituce EU, dějiny EU)
 • 2010-2015: Katedra politologie a evropských studií: Interní doktorand, tajemník oborové rady, tajemník vědecké rady, pedel Filozofické fakulty UP
 • 2011-2016: Lektor prezenčních kurzů SCIO, Zaměření: politologie, EU, dějiny, Olomouc
 • 2013-2014: Politický zpravodaj (stážista), Evropská komise, GŘ pro komunikaci, Zastoupení EK v ČR
 • 2009: Koordinátor mezinárodních aktivit (stážista), Oddělení mezinárodní spolupráce, Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), Den Haag, Nizozemí

Profesní funkce:

 • 2017-dosud: Tajemník na Katedře politologie a spol. věd PFUP
 • 2015-dosud: Editor časopisu Slovak Journal of Political Sciences (Scopus)
 • 2020-dosud: Člen ediční rady časopisu Politicus
 • 2011-2015: Pedel Filozofické fakulty UP
 • 2010-2015: Tajemník vědecké rady na Katedře politologie a evr. st. FFUP
 • 2010-2015: Tajmeník oborové rady na Katedře politologie a evr.st. FFUP

Členství v profesních organizacích

 • Od roku 2018 člen Czech Association of European Studies
 • Od roku 2019 člen Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law
 • Od roku 2019 člen České společnosti pro politické vědy

Pedagogická činnost (minulá i současná):

Úvod do studia, Politický systém ČR, Společné politiky EU, Zahraniční a bezpečnostní politika EU, Political Sytem of the Czech Republic, Bezpečnostní politika, Úvod do politologie, Úvod do studia politické vědy, Problematika zbraní hromadného ničení, Teorie mezinárodních vztahů, Teoretické přístupy k problematice zbraní hromadného ničení, EU pro ekonomy I a II, Úvod do EU, Instituce EU, Dějiny EU, Aktuální otázky vývoje EU, EU v procesu Globalizace, Medzinárodné právo, Grand Theories of European Integration, EU Law, Mezinárodní organizace, Charakter a podoby europeizácie, Základy európskej integrácie, Dovednosti pro vyhledávání zaměstnání, Ústavní inženýrství, Metodologie vědy a výzkumu, Power Distribution and Multi-Level Governance in the EU

Vědecká činnost:

 • Jean Monnet Network: European Union and the Challenges of Modern Society (legal issues of digitalization, robotization, cyber security and prevention of hybrid threats) (spoluřešitel)
 • FPPV 2/2017: Global Jihad: Case Studies in Terrorist Organizations (hlavní řešitel)
 • Operačný program Technická pomoc: OPTP-PO1-SC1-2016-11: Příprava nových kapacít pre ĚŠIF 1 (garant projektu)
 • VEGA 1/0339/17: Komparácia dynamiky inštitucionálnej konsolidácie krajne pravicových strán a hnutí v Českej republike a na Slovensku (spoluřešitel)
 • Jean Monnet Chair in Migration, 2016-2019: Migration. The Challenge of European States (project coordinator)
 • Visegrad Fund, Project no. 21720446 „Future of Revolutions in Central and Eastern Europe“ (spoluřešitel)
 • IGA 06/2015 (Právnická fakulta UP): Fenomén terorismus: česká perspektiva (hlavní řešitel)
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0091: Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci – POMEZI (spoluřešitel – inovace kurzu Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU)
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0080: Projekt OP VK Právo moderně – Inovace vybraných předmětů (spoluřešitel)
 • Národní plán výzkumu II, č. projektu 2D06016 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR): Česká republika v EU: Postavení a prosazování národních zájmů (spoluřešitel)
 • IGA 01/2013 (Filozofická fakulta UP): Monografie Úvod do problematiky zbraní hromadného ničení (hlavní řešitel) – výzkum problematiky zbraní hromadného ničení
 • Česká volební studie 2010 – rozšíření výzkumu (Filozofická fakulta UP): Dopady volební kampaně a charakteru volebního systému na volební chování a rozhodování ve volbách do Poslanecké sněmovny 2010 (spoluřešitel) – analýza volebního chování žen v Olomouckém kraji
 • CZ.1.07/2.4.00/12.0065 (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost): Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova (spoluřešitel) – analýza faktorů úspěšnosti malých obcí

Publikační činnost:

Monografie

 • FILIPEC, Ondřej: The Islamic State: From Terrorism to Totalitarian Insurgency. London and New York: Routledge 2020, 232 s. ISBN 978-1-138-36493-6.
 • FILIPEC, Ondřej: Europeizace: rámec pro analýzu. Olomouc: Iuridicum Olomoucense 2019, 116 s. ISBN 978-80-88266-42-6.
 • FILIPEC, Ondřej, MOSNEAGA, Valeriu and WALTER, Aaron T.: Europe and the Migration Crisis: the Perspective of the EU Member States. Gdańsk: Stowarzyszenie Naukowe Instytut Badań nad Polityka Europejska 2018, 268 s. ISBN 978-83-944614-7-8.
 • FILIPEC, Ondřej, CZARNY, Ryszard M. and GRZYBOWSKI, Marian: Drogi państw nordyckich do Unii Europejskiej. Kielce: Compus 2018, 168 s. ISBN 978-83-64038-75-4.
 • FILIPEC, Ondřej, BORÁROSOVÁ, Ingrid and WALTER, Aaron T.: Global Jihad: Case Studies in Terrorist Organizations. Gdańsk: Research Institute for European Policy 2017, 227 s.
 • FILIPEC, Ondřej: REACH Beyond Borders: Europeanization Towards Global Regulation. Cham: Springer Nature 2017, 137 s.
 • FILIPEC, Ondřej: Fenomén terorismus: Česká perspektiva. Olomouc: Univerzita Palackého 2017, 257 s.
 • FILIPEC, Ondřej: Chemická regulace REACH: Tři dimenze politiky. Olomouc: Univerzita Palackého 2015, 295 s.
 • FILIPEC, Ondřej: Úvod do problematiky zbraní hromadného ničení. Olomouc: Univerzita Palackého 2013, 184 s. ISBN: 978-80-244-3810-8.

Učebnice a kapitoly v učebnicích

 • FILIPEC, Ondřej, MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra: Transition to Democracy in Central Europe. Olomouc: Iuridicum Olomoucense 2019, ISBN: 978-80-88266-29-7. Ke stažení ZDE.
 • FILIPEC, Ondřej: „Geopolitika krajín V4.“ In: ŠVIKRUHA, Martin (ed.): Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny. Bratislava: Iris.

Články v odborných časopisech

 • FILIPEC, Ondřej, NAXERA, Vladimír, GLIED, Viktor, KACZOROWSKA, Malgorzata: „To protect national souvevereignty from the EU?. The 2019 EP Elections and Populist Parties in V4 Countries“. Revista UNISCI / UNISCI Journal, roč. 54, s. 71-106.
 • FILIPEC, Ondřej: „Vegans and Politics: Case Study of Electoral Behaviour of Vegans in the Czech Republic“. Czech Political Science Review, 2020, roč. 26, č. 1, s. 5-36.
 • FILIPEC, Ondřej: „Europeanization of Fight Against Disinformation and Propaganda at the Times of New Russian Hybrid Warfare“. European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics, 2019, roč. 6, no. 1, pp. 15-32.
 • FILIPEC, Ondřej: Hybrid Warfare: Between Realism, Liberalism and Constructivism. Central European Journal of Politics, 2019, roč. 5, č. 2, s. 52-71.
 • FILIPEC, Ondřej, VARGOVÁ, Nina: „Perception of Migration From Non-EU Countries: The Case of Nitra Region“. European Journal of Transformation Studies, 2019, roč. 7, č. 2, s. 165-176.
 • FILIPEC, Ondřej: „Challenging Trends within Slovak Party System in the Context of 2016 Elections to the National Council of the Slovak Republic“ Politics in Central Europe, 2019, roč. 15, č. 1, s. 7-34.
 • FILIPEC, Ondřej, MACKOVÁ, Lucie: „Fortifying Against the Threat: Can Walls Stop Irregular Migration?“ Slovak Journal of Political Sciences, 2019, roč. 19, č. 1, s. 61-87.
 • FILIPEC, Ondřej: „Towards a Disinformation Resilient Society? The Experience of the Czech Republic“.  Cosmopolitan Civil Societies – an Interdisciplinary Journal, 2019, roč. 11, č. 1, s. 1-26. 
 • FILIPEC, Ondřej: „Europeanization of FDI Screening: What Model for the EU and its Member States? New Perspectives on Political Economy, 2018, roč. 14, č. 1-2, s. 21-50.
 • FILIPEC, Ondřej, KARABOVÁ, Denisa: „Europeaniization of Slovak Political Parties: the Case of Smer – Social Democracy, the Slovak National Party and Most-Híd“. Contemporary European Studes, 2018, roč. 12, č. 2, s. 5-29.
 • FILIPEC, Ondřej, GARAJ Michal a MIHÁLIK, Jaroslav: „Ako komunikuje pravica: komunikačné aktivity vybraných (krajne) pravicových politických strán v Českej republike a na Slovensku pred parlamentnými voľbami v rokoch 2016 a 2017“. Politické vedy, 2018, roč. 21, č. 3, s. 183-212.
 • FILIPEC, Ondřej: „Agent-Principal Dilemma and the EU Chemical Management“. Baltic Journal of European Studies, 2018, roč. 8, č. 1. s. 154-175.
 • FILIPEC, Ondřej, BORÁROSOVÁ, Ingrid: „Europeanization of Slovak Migration Policy: From Modernization to Fortification? Polish Migration Review, 2017, roč. 1, č. 2, s. 55-71.
 • FILIPEC, Ondřej: „Territoriality in Judaism and Islam: Early Concepts and Modern Application“. Studia Religiologica, 2017, roč. 50, č. 3, s. 189-201.
 • FILIPEC, Ondřej: „(In)efficiency of EU Common Foreign and Security Policy: Ukraine, Brexit, Trump and beyond“. Slovak Journal of Political Sciences, 2017, roč. 17, č. 3-4,s. 277-298.
 • FILIPEC, Ondřej: „The Evolution of EU Counter-piracy Policy“. European Journal of Transformation Studies, 2017, roč. 5, č. 1, s. 20-39.
 • FILIPEC, Ondřej: „Přezkum REACH podle článku 138“. Acta Iuridica Olomucensis, 2015, roč. 10, č. 2, s. 128-137.
 • FILIPEC, Ondřej, BORÁROSOVÁ, Ingrid: „Brexit and the renationalization of the Human Rights protection: the way backward?“.  Contemporary European Studies, 2015, roč. 9, č. 1, s. 33-49.
 • FILIPEC, Ondřej: „U.S. Chemical Policy Under Review: How Much Europeanization.“ Eastern Journal of European Studies, 2014, roč. 5, č. 2, s. 159-170.
 • FILIPEC, Ondřej a HANULIAK, Juraj: „Irán: tři modely pro analýzu jaderných motivací“. Mezinárodní vztahy, 2014, roč. 49, č. 1, s. 5-26.
 • FILIPEC, Ondřej a HURTÍKOVÁ, Hana: „Medial Reflection of Euromyths in the Czech Republic“. Contemporary European Studies, 2014, roč. 8, č. 1, s. 45-67.
 • FILIPEC, Ondřej, KOUBA, Karel, NÁLEPOVÁ, Marie, : „Proč jsou ženy v české politice podreprezentovány? Analýza kandidátních listin a volební chování v Olomouckém kraji“. Politologický časopis, 2013, roč. 20, č. 4, s. 372-391.
 • FILIPEC, Ondřej: “Abandoned Chemical Weapons in Sino-Japanese Relations: From Denial to Cooperation”. Contemporary European Studies, 2012, roč. 6, č. 1, s. 23-40.

Kapitoly v monografiích

 • FILIPEC, Ondřej, GARAJ, Michal: Prevencia radikalizácie a pravicového extrémizmu In: MIHÁLIK, Jaroslav (ed.): Storočie českej a slovenskej krajnej pravice 1918-2018. Bratislava: IRIS 2019, s.  257-278.
 • FILIPEC, Ondřej, JANKOĽA, Matúš a MIHÁLIK, Jaroslav: „Česká a slovenská krajná pravica: kto, kde, ako?. In: MIHÁLIK, Jaroslav (ed.): Storočie českej a slovenskej krajnej pravice 1918-2018. Bratislava: IRIS 2019, s. 171-198.
 • FILIPEC, Ondřej: „Enhancing Frontex within Principal-Agent Context: Towards Better EU Border Management?“ In: JANCZAK, Jaroslaw (ed.): Old Borders – New Challenges. New Borders – Old Challenges. De-Bordering and Re-Bordering in Contemporary Europe. Berlin: Logos Verlag 2019, pp. 9-18.
 • FILIPEC, Ondřej, MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra: „Debates on the Future of the EU: Between Expectations and Reality.“ In: ŠIŠKOVÁ, Naděžda (ed.): The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. Wolters Kluwer 2018, pp. 263-295. ISBN: 978-80-7598-130-1.
 • FILIPEC, Ondřej: „The Two Immigration Crises: Their Impact on EU Security, Politics and Polity.“ In: JANCZAK, Jaroslaw (ed.): Immigration Crises, Borders and the European Union. Berlin: Logos Verlag 2017, pp. 19-28.
 • FILIPEC, Ondřej: „REACH implementation in the Western Balkans“. In: ANTAL, Jarolím (ed.): The EU Enlargement Policy: Possibilities and Frontiers. Prague: Oeconomica 2015, pp. 65-78. ISBN: 978-80-245-2127-5.
 • FILIPEC, Ondřej, PÁRAL, Karel: „Analýza faktorů úspěšnosti obce“. In: ŠARADÍN, Pavel (ed.): Moravský venkov. Společnost a politika. Olomouc: Univerzita Palackého 2013.
 • FILIPEC, Ondřej: „Německo“. In: MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra, ŠUSTKOVÁ, Markéta a kol.: Prosazování národních zájmů členských zemí EU. Olomouc: Iuridicum Olomoucense 2012, s. 91-173.

Články v recenzovaných a indexovaných sbornících

 • FILIPEC, Ondřej: „Volební preference veganů v České republice“. In: ANDROVIČOVÁ, Jarmila and BOLEČEKOVÁ, Martina (eds.) Human Forum 2018. Občan v postdemokracii. Baská Bystrica: Belianum, pp. 64-71. ISBN  978-80-557-1579-7.
 • FILIPEC, Ondřej: „Facebook Communication of the Far-Right Political Parties in the Czech Republic Before 2017 Elections to the Chamber of Deputies. In: KUSÁ, Alena, ZAUŠKOVÁ, Anna and RUSŇÁKOVÁ, Lenka (eds.) Marketing Identity: Digital Mirrors – Part 2. Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference 6th-7th November 2018, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic, pp. 73-80.
 • FILIPEC, Ondřej: „Migration as an issue in the 2017 General Elections in the Czech Republic“. In: MIHÁLIK, Jaroslav and BARDOVIČ, Jakub (eds.) Migration: The Challenge of European States. Stuttgart: Ibidem Verlag 2019, pp. 149-170. ISBN 978-3-8382-1344-6.
 • FILIPEC, Ondřej: „Generace identity: kritické zamyšlení nad některými aspekty ideologie“ In: CEVÁROVÁ, Dominika; KIŠŠOVÁ, Kristína; MINTAL, Jozef Michal and MŰLLER, Vladimír (eds.) Interpolis’18. Bánská Bystrica: Belianum 2019, pp. 68-76. ISBN 978-80-557-1536-0.
 • FILIPEC, Ondřej: „EU and V4 Response to Terrorism after Paris“ In: ONDREJCSÁK, Róbert, BÁTOR, Peter, TURCSÁNYI, Richard Q. a MOCHŤAK, Michal (eds.) Panorama of Global Security Environment 2017-2018. The Central European Perspective. Bratislava: STRATPOL 2018, pp. 13-23. ISBN: 970-80-972526-2-5.
 • FILIPEC, Ondřej: „Technology Revolution in the V4: Waiting for Godot?“ In: Čižik, Tomáš a Borárosová, Ingrid (eds.) Future Revolutions in Central and Eastern Europe. Bratislava: Centre for European and North Atlantic Studies, 2018, pp. 38-58. ISBN: 978-80-89819-12-6.
 • FILIPEC, Ondřej: „Institutional Disassociation of Far-rigth Parties in the Czech Republic.“ In: Taranu, Andrei (ed.) Development, Democracy and Society in the Contemporary World. Bologna: Filodiritto, 2018,  pp. 154-159. ISBN: 978-88-85813-08-3.
 • FILIPEC, Ondřej: „Kriminalita migrantů „nové vlny“ ve Švédsku a v Německu: skutečná hrozba nebo nafouknutá bublina?“ In: CEVÁROVÁ, Dominika; KIŠŠOVÁ, Kristína; MINTAL, Jozef Michal and MŰLLER, Vladimír (eds.) Interpolis’17. Bánská Bystrica: Belianum 2018, pp. 137-146. ISBN 978-89-557-1402-8.
 • FILIPEC, Ondřej: „People’s Party – Our Slovakia: an Anti-system Party?“ In: HORVÁTH, Peter (ed.) Current Trends and Public Administration. Uherské Hradiště, FSV UCM, 2017, p. 21-30. ISBN 978-80-906614-5-5.
 • FILIPEC, Ondřej, BRTNICKÝ, Michael: „The Islamic State: A totalitarian experiment in ruins of Syria and Iraq?“ In: ONDREJCSÁK, Robert a BÁTOR, Peter (eds.) Panaroama of Global Security Environment. STRATPOL 2017, pp. 333-342.
 • FILIPEC, Ondřej: „Roots of Political Xenophobia“. In: CEVÁROVÁ, Dominika; ČAPLIAR, Martin; KOLLÁROVÁ, Barbora and MŰLLER, Vladimír (eds.) Interpolis’16. XII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,10 november 2016. Bánská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Unverizity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pp. 276-284.
 • FILIPEC, Ondřej: „Demokratický deficit EU – mýtus nebo realita?“ In: DOBIÁŠ, Daniel, EŠTOK, Gabriel a BRZDILOVÁ, Renáta (Eds.): Medzi jednotlivosťou a Pospolitosťou. Kam kráčáš demokracia. Košické politologické dialogy. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikiane 94. Košice, UPJŠ, 2016, s. 401-410. ISBN 978-80-8152-450-9.
 • FILIPEC, Ondřej: „Analýza hrozby užití chemických zbraní ze strany Islámského státu.“ In: STROHMANDL, Jan (Ed.): Historie a současnost chemických zbraní. Uherské Hradiště, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2015, s. 74-83.  ISBN 978-80-7454-491-0.
 • FILIPEC, Ondřej: „Indikátory chemického terorismu.“ In: OTŘÍSAL, Pavel – FLORUS, Stanislav (Eds.): Aktuální problémy ochrany vojsk a obyvatelstva před účinky ZHN a průmyslových nebezpečných látek. Brno, Univerzita Obrany, 2011. ISBN 978-80-7231-834-6.
 • FILIPEC, Ondřej: „Vybrané problémy Úmluvy o zákazu chemických zbraní.“ In: BOCORA, Ján (ed.): Zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: Ekonomické, politické a právné otázky medzinárodných vzťahov. Ekonóm, Bratislava 2011, s. 153-162. ISBN: 978-80-225-3271-6.
 • FILIPEC, Ondřej: „The Impact of Economic Crisis on European Chemical Industry and Possible Consequences for REACH Implementation.“ In: ŠULÍK, Rudolf, KOVÁČOVÁ, Simona a RAKONCZAY, Tomáš (eds.): INTERPOLIS ’11,  Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra 2011. Bánská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2011, s. 415-417.  ISBN: 978-80-557-0337-4.
 • FILIPEC, Ondřej: „Analýza hrozby terorismu provedeného zbraněmi hromadného ničení a limity interpretace.“ In: Šmíd, Tomáš (Ed.): Bezpečnostní výzvy na prahu nové dekády. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 52-65. ISBN 978-80-86885-70-7.
 • FILIPEC, Ondřej: „Chemická bezpečnost v globální perspektivě.“ In: BUREŠ, Oldřich – ŠMÍD, Tomáš (Eds.): Globální bezpečnost v Obamově éře. Metropolitní univerzita Praha 2010, s. 21-33.
 • FILIPEC, Ondřej: „Negotiating Arms Trade Treaty.“ In: ZATLOUKAL, Petr (ed.): Current issues of the development of law in the time of the Czech presidency of the EU. Linde, a. s. Praha 2009.

Recenze a recenzní stati

 • FILIPEC, Ondřej (rev.): KOSÁROVÁ, Dominika. Zlyhávajúce štáty a islámský terorizmus – kauzálne súvislosti. Banská Bystrica: Belianum, 2018, 198 pp.  Slovak Journal of Political Sciences, vol. 20, no. 1, 2020, pp. 164-166.
 • FILIPEC, Ondřej (rev.): KERIKMÄE, Tanel and CHOCHIA, Archil (eds.). Political and Legal Perspectives of the EU Eastern Partnership Policy. Cham: Springer International Publishing AG, 2016. 279 pp. ISBN 978-3-319-2738-9. European Studies. The Review of European Law, Economics and Politics, vol. 4, 2017.
 • FILIPEC, Ondřej (rev.): BOSSONG, Raphael: The Evolution of EU Counter-terrorism. New York: Routledge, 2014. 194 pp. ISBN: 978-1-138-83191-9 Slovak Journal of Political Science, vol. 16, no. 1, 2016.
 • FILIPEC, Ondřej (rev.): MARSH, Steve and REES, Lyn: European Union in the Security of Europe: From Cold War to Terror War. Routledge, 2012, pp. 246. Contemporary European Studies, vol. 6, no. 2, 2012.
 • FILIPEC, Ondřej (rev.): LODGAARD, Sverre: Nuclear Disarmament and Non-Proliferation: Towards a nuclear-weapon-free world? Routledge, 2011, pp. 263. ISBN: 978-0-415-58634-4 Contemporary European Studies, 6, 1, 2012.
 • FILIPEC, Ondřej (rev.): Paul Collier: Guns, Wars and Votes: Democracy in dangerous places. Contemporary European Studies, vol. 5, no. 1, 2010.
 • FILIPEC, Ondřej (rev.): Unconventional Weapons and International Terrorism: Challenges and new approaches. RANSTROP, Magnus and Magnus NORMARK (eds., 2009). New York: Routledge, 2009. Mezinárodní vztahy, no. 2, 2011.
 • FILIPEC, Ondřej (rev.): The Changing Face of WMD Proliferation. RUSSEL, James A. and James J. WIRTZ (Eds.): Globalization and WMD Proliferation: Terrorism, transnational networks, and international security. Routledge 2008. Contemporary European Studies, vol. 4, no. 2, 2009.
 • FILIPEC, Ondřej (rev.): JOYNER, Daniel (ed.): Non-Proliferation Export Controls: Origins, Challenges, and Proposals for Strengthening. Burlington: Ashgate Publishing Company 2006. Mezinárodní vztahy, no. 3, 2009.

Sestavitelské a ediční práce, policy papery a další

 • FILIPEC, Ondřej (ed.): Externí dimenze EU: od počátků spolupráce po řešení aktuálních výzev. Iuridicum Olomoucense, o.p.s. 2017, 281 s. ISBN 978-80-87382-96-7.
 • FILIPEC, Ondřej (ed.) Migration: Interdisciplinary Challenge in Learning 1. Faculty of Social Sciences, University of Saints Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia 2018, 35 pp.
 • FILIPEC, Ondřej (ed.) Migration: Interdisciplinary Challenge in Learning 2. Faculty of Social Sciences, University of Saints Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia 2018, 30 pp.
 • FILIPEC, Ondřej, MOSNEAGA, Valeriu, MIHÁLIK, Jaroslav: How to Teach: Migration and Migraiton Policy in the EU. Faculty of Social Sciences, University of Saints Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 2018, 40 pp.
 • FILIPEC, Ondřej: Zase seminárka! Aneb velmi stručná příručka pro napsání seminárky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 20 pp.  Ke stažení ZDE.

Vystoupení na konferencích a veřejná vystoupení

 • From „Poison Pen“ to „Fake News“. Workshop on Disinformation and Propaganda During the Cold War. Odense, University of Southern Denmark, 6. a 7. 3. 2020. Leading Workshop on Disinformation and Propaganda on Social Networks and its Impact on Democracy.
 • Balancing Cyber Security and Privacy (Workshop), Bratislava, UK, 28. 2. 2020. Cybersecurity in Healthcare: The Case of Benešov Hospital
 • 4th International Interdisciplinary Scientific Conference of the Emigration Museum in Gdynia: „Where to Work? Problems of Contemporary Economic Migrations“ 24.-25. 10. 2019, Gdyně, Polsko. Migration in the Facebook Communication of the SPD (Czech) before 2019 Election to the European Parliament.
 • 24th Annual CEPSA Conference, Pécs, Hungary 26-27. 9. 2019. Can Walls Stop Irregular Migration? Six Case Studies.
 • Sicherheitspolitik der Tsechischen Republik, Deutscher BundeswehrVerband Berlin, 14. 8. 2019.
 • Mezinárodní konference doktorandů o právu životního prostředí, Rejvíz, 23-26. 6. 2019, PF UK, Europeanization: Three Methods of Legal Analysis
 • XIII ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, Právnická fakulta UP, Olomouc, 25. 4, 2019. Europeizace z pohledu výstupů vědy a výzkumu v ČR.
 • Moderování debaty „Česko opět na křižovatce“ s Ondřejem Kundrou, Olomouc, Divadlo na cucky, 2. 4. 2019.
 • Jeden svět, Festival dokumentárních filmů o lidských právech, Olomouc, 21.3. 2019. Debata o filmu Reconstructing Utøya s PhDr. Andrejem Drbohlavem.
 • Den lidských práv 2018. The International Federation of Medical Students Associations (IFMSA), 11. 12. 2018, Olomouc.  Političtí vězni jako oběti konfliktu v Sýrii.
 • Občan v postdemokracii. Vědecká konfrence v rámci Human Forum 2018 – Mezinárodního diskusního fora o demokracii a lidskch právech, 28. a 29. 11. 2018, Banská Bystrica. Volební preference veganů v České republice.
 • Interpolis 2018 – Vědecká konference s mezinárodní účastí. Fakulta politických vied a medzinárodných vtahov, Banska Bystrica, 15. 12. 2018. Generace identity: kritické zamyšlení nad některými aspekty ideologie.
 • Marketing Identity 2018: Digital Mirrors. 15th Annual International Scientific Conference, 6.-7.11. 2018, Smolenice Castle, Slovakia. Facebook Communication of Far-right Parties in the Czech Republic (Best Speaker of the Section).
 • Quo vadis: bezpečnost měst a obcí v ČR II. Konference s mezinárodní účastí. Institut pro veřejnou správu Praha, Benešov u Prahy, 31.10.-1.11.2018. Kriminalita cizinců v ČR.
 • 3rd International Interdisciplinary Scientific Conference of the Emigration Museum in Gdynia: „European migrations after 2004: Causes, effects and perspectives, 25.-26. 10. 2018, Gdyně, Polsko. Perception of Migration from non-EU Countries: The Case of Nitra Region.
 • 23rd Annual CEPSA Conference, Banská Bystrica, 13-14. 9. 2018. Challenging Trends within Slovak Party System after 2016 Elections.
 • Občanská konzultace „Budoucnost EU – podpora kultury a vzdělávání pro zachování demokratických hodnot“. Olomouc, 6. 9. 2018. Moderování diskuse s Martinou Dlabajovou, Alešem Jakubcem a Václavem Stehlíkem.
 • Migration: The Challenge of European States, Trnava, 26. a 27. 4. International Scientific Conference. Migration in the Programmes of Political Parties in the Czech Republic: The Case of 2017 General Elections.
 • Budoucnost EU a evropského práva, Olomouc, 19.4. a 20.4. 2018. Dilemata europeizace bezpečnostního prověřování přímých zahraničních investic.
 • EU Careers, Olomouc, 20. 4. 2018. KPES, Olomouc. Přednáška o Blue Book stážích v Evropské komisi.
 • Jeden svět, Festival dokumentárních filmů o lidských právech, Ostrava, 12.4. 2018. Debata o regulaci internetu, Dolní oblast Vítkovic.
 • Jeden svět, Festival dokumentárních filmů o lidských právech, Třinec, 7. a 8.4. 2018. Debata o příčinách migrace, Kino Kosmos.
 • Collegium Polonicum, Intenrnational Conference Europe of the 21. century, Slubice, Polsko, 2-3. února 2018, The Agent-Principal Dilemma and EU Border Management.
 • Národní konvent o EU: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice, Praha, 8. 12. 2017.
 • Fakulta politických vied a medzinárodných vtahov, Banska Bystrica, 9. 11. 2017. XIII. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Kriminalita migrantů „nové vlny“ v Německu a ve Švédsku.
 • Science Café, Olomouc, 26. 4. 2017. Úmluva o zákazu chemických zbraní v kontextu syrské občanské války.
 • XIII. Politologické sympózium, FSS MU Brno, 30. 3. 2017. (Ne)bezpečnost ve střední Evropě, Budoucí hrozby zahraniční a bezpečností politiky EU.
 • Jeden svět, Festival dokumentárních filmů o lidských právech, Třinec, 24. 3. 2017. Debata o příčinách migrace, Kino Kosmos.
 • Kulatý stůl: Migrační vlna – příčiny a následky. Trnava, 23. 11. 2016. Moderování dvou kulatých stolů se Sylvií Burianovou, Martinem Hrabálkem, Jozefem Lenčem, Tomášem Čižikem, Peterem Bárdym a Jaroslavem Naďem.
 • Fakulta politických vied a medzinárodných vtahov, Banska Bystrica, 10. 11. 2016. XII. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Roots of Political Xenophobia.
 • Collegium Polonicum, Intenrnational Conference Europe of the 21. century, Polsko, 4-5. února 2016, Three Sterams of the EU Immigration Policy.
 • Jeden svět, Festival dokumentárních filmů o lidských právech, Třinec, 20. 3. 2015. Debeta o sebevražedném terorismu, městská knihovna.
 • UPJŠ v Košiciach, Košice, 25-26. 2. 2015 Politika v kultúre, kultura v politike: Kam kráčas demokracia? , Demokratický deficit EU: mýtus nebo realita?
 • Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha, 12. 11. 2015. The EU Enlargement Policy Possibilities and Frontiers, REACH implementation in the Western Balkans.
 • Science Café, Olomouc, 20. 10. 2015, Jiný pohled na uprchlickou krizi. Islámský stát: nový totalitní režim?
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Staré město u Uherského Hradiště, 27-28. 5. 2015. Historie a současnost chemických zbraní, Analýza hrozby užití chemických zbraní ze strany Islámského státu.
 • Europe Direct Olomouc, Olomouc, 25. 2. 2015, Společná zahraniční a bezpečnostní politika po Lisabonu: EU jako politický trpaslík?
 • Science Café, Olomouc, 26. 11. 2013, Jaderný terorismus: Hrozba 21. století?
 • Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. Superterorismus: hrozba 21. století? Série přednášek organizované Studentským politologickým fórem.
 • Regionální centrum Olomouc, 7. 6. 2012. Jak se vidí starostové a faktory úspěšnosti obce.
 • Fakulta politických vied a medzinárodných vtahov, Banska Bystrica, 10. 11. 2011. VIII. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, The impact of economic crisis on European chemical industry and possible consequences for REACH implementation.
 • Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, Vyškov 19-20. 10. 2011. Národní konference „Aktuální problémy ochrany vojsk a obyvatelstva před účinky ZHN a průmyslových nebezpečných látek – 2011, Indikátory chemického terorismu
 • Ekonomická univerzita, Bratislava, 31. 5. 2011, X mezinárodná konference vědeckých pracovníků, Vybrané otázky Úmluvy o zákazu chemických zbraní
 • Masarykova univerzita – Brno, 8. 4. 2011, Konference Globální bezpečnost v nové dekádě. Analýza hrozby terorismu provedeného zbraněmi hromadného ničení.
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 4. 5. 2011, 3rd Central European Conference of Ph.D. Students of Political Science – The Asian 21 century? Changes of the World Order, Abandoned chemical Weapons in Sino-Japanese relations
 • Slezská Univerzita v Opavě, Opava 1. 12. 2010, Vliv volebního systému na stranický systém: Případ voleb 2006 a 2010
 • EUTIS, o.p.s., Magistrát města Olomouce, Olomouc, 11. 11. 2010, Přednáška na téma informační zdroje v Evropské unii.

Hostování na zahraničních univerzitách

 • University of Szeged, Faculty of Law (12-15. 3. 2018): „A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében” EFOP-3.4.3-16-2016-00014.

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc