Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

filipecJméno: Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

Pracovní pozice: odborný asistent katedry politologie a společenských věd, PF UPOL

Kontakt: ondrej.filipec(at)upol.cz, +420 608 272 102

 

Oblast odborného zájmu: Evropská unie, mezinárodní bezpečnost

Vzdělání:

 • 2015: Státní doktorská zkouška, PhD., Obor: politologie, KPES, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, září 2010- duben 2015
 • 2013: Osvědčení o absolvování programu CŽV: komunikace, moderní výukové metody
 • 2011: Certifikát o úspěšném absolvování kuzu Strenghtening Verification, Enhancing Security v rámci Přípravné komise Organizace pro úplný zákaz jaderných zkoušek (CTBTO)
 • 2011: Státní závěrečná zkouška, Mgr. , Obor: Evropská studia se zaměřením na evropské právo, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, září 2008 – červenec 2011
 • 2010: Státní závěrečná zkouška, Mgr. (s vyznamenáním) , Obor: Politologie a evropská studia, KPES, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, září 2008 – květen 2010
 • 2008: Státní závěrečná zkouška, Bc. (s vyznamenáním), Obor: Politologie a evropská studia, KPES, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Datum: září 2005 – květen 2008
 • 2007: Certifikát (ERASMUS), Obor: Evropská studia, Haagská univerzita, Den Haag, Nizozemí, září 2006 – leden 2007

Profesní růst:

 • 2015-dosud: Odborný asistent na Katedře politologie a spol. věd PFUP
 • 2015-dosud: Odborný asistent na Fakulte sociálných vied UCM v Trnave
 • 2017-dosud: Externí vyučující na Vysoké škole podnikání a práva v Ostravě
 • 2015: Asistent na Katedře politologie a evropských studií FFUP (výuka úvod do EU, instituce EU, dějiny EU)
 • 2010-2015: Katedra politologie a evropských studií: Interní doktorand, tajemník oborové rady, tajemník vědecké rady, pedel Filozofické fakulty UP
 • 2011-2016: Lektor prezenčních kurzů SCIO, Zaměření: politologie, EU, dějiny, Olomouc
 • 2013-2014: Politický zpravodaj (stážista), Evropská komise, GŘ pro komunikaci, Zastoupení EK v ČR
 • 2009: Koordinátor mezinárodních aktivit (stážista), Oddělení mezinárodní spolupráce, OPCW, Den Haag, Nizozemí

Profesní funkce:

 • 2017-dosud: Tajemník na Katedře politologie a spol. věd PFUP
 • 2015-dosud: Editor časopisu Slovak Journal of Political Sciences
 • 2011-2015: Pedel Filozofické fakulty UP
 • 2010-2015: Tajemník vědecké a oborové rady na Katedře politologie a evr. st. FFUP

Pedagogická činnost:

Úvod do studia, Politický systém ČR, Společné politiky EU, Zahraniční a bezpečnostní politika EU, Political Sytem of the Czech Republic, Bezpečnostní politika, Úvod do politologie, Úvod do studia politické vědy, Problematika zbraní hromadného ničení, Teoretické přístupy k problematice zbraní hromadného ničení, EU pro ekonomy I a II, Úvod do EU, Instituce EU, Dějiny EU, Aktuální otázky vývoje EU, EU v procesu Globalizace, Medzinárodné právo, Grand Theories of European Integration, EU Law, Mezinárodní organizace, Charakter a podoby europeizácie, Základy európskej integrácie, Dovednosti pro vyhledávání zaměstnání, Power Distribution and Multi-Level Governance in the EU

Vědecká činnost:

 • FPPV 2/2017: Global Jihad: Casestudies in Terrorist Organizations (hlavní řešitel)
 • Operačný program Technická pomoc: OPTP-PO1-SC1-2016-11: Příprava nových kapacít pre ĚŠIF 1 (garant projektu)
 • VEGA 1/0339/17: Komparácia dynamiky inštitucionálnej konsolidácie krajne pravicových strán a hnutí v Českej republike a na Slovensku (spoluřešitel)
 • Jean Monnet Chair, 2016-2019: Migration. The Challenge of European States (project coordinator)
 • IGA 06/2015 (Právnická fakulta UP): Fenomén terorismus: česká perspektiva (hlavní řešitel)
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0091: Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci – POMEZI (spoluřešitel – inovace kurzu Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU)
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0080: Projekt OP VK Právo moderně – Inovace vybraných předmětů (spoluřešitel)
 • Národní plán výzkumu II, č. projektu 2D06016 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR): Česká republika v EU: Postavení a prosazování národních zájmů (spoluřešitel)
 • IGA 01/2013 (Filozofická fakulta UP): Monografie Úvod do problematiky zbraní hromadného ničení (hlavní řešitel) – výzkum problematiky zbraní hromadného ničení
 • Česká volební studie 2010 – rozšíření výzkumu (Filozofická fakulta UP): Dopady volební kampaně a charakteru volebního systému na volební chování a rozhodování ve volbách do Poslanecké sněmovny 2010 (spoluřešitel) – analýza volebního chování žen v Olomouckém kraji
 • CZ.1.07/2.4.00/12.0065 (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost): Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova (spoluřešitel) – analýza faktorů úspěšnosti malých obcí

Publikační činnost (výběr):

Monografie

FILIPEC, Ondřej, BORÁROSOVÁ, Ingrid and WALTER, Aaron T.: Global Jihad: Case Studies in Terrorist Organizations. Gdańsk: Research Institute for European Policy 2017, 227 s.

FILIPEC, Ondřej: REACH Beyond Borders: Europeanization Towards Global Regulation. Cham: Springer Nature 2017, 137 s.

FILIPEC, Ondřej: Fenomén terorismus: Česká prespektiva. Olomouc: Univerzita Palackého 2017, 257 s.

FILIPEC, Ondřej: Chemická regulace REACH: Tři dimenze politiky. Olomouc: Univerzita Palackého 2015, 295 s.

FILIPEC, Ondřej: Úvod do problematiky zbraní hromadného ničení. Olomouc: Univerzita Palackého 2013, 186 s.

Články v odborných časopisech

FILIPEC, Ondřej „Agent-Principal Dilemma and the EU Chemical Management“. Baltic Journal of European Studies, 2018, roč. 8, č. 1. s. 154-175.

FILIPEC, Ondřej, BORÁROSOVÁ, Ingrid: „Europeanization of Slovak Migration Policy: From Modernization to Fortification? Polish Migration Review, 2017, roč. 1, č. 2, s. 55-71.

FILIPEC, Ondřej: „Territoriality in Judaism and Islam: Early Concepts and Modern Application“. Studia Religiologica, 2017, roč. 50, č. 3, s. 189-201.

FILIPEC, Ondřej: „(In)efficiency of EU Common Foreign and Security Policy: Ukraine, Brexit, Trump and beyond“. Slovak Journal of Political Sciences, 2017, roč. 17, č. 3-4,s. 277-298.

FILIPEC, Ondřej: „The Evolution of EU Counter-piracy Policy“. European Journal of Transformation Studies, 2017, roč. 5, č. 1, s. 20-39.

FILIPEC, Ondřej: „Přezkum REACH podle článku 138“. Acta Iuridica Olomucensis, 2015, roč. 10, č. 2, s. 128-137.

FILIPEC, Ondřej, BORÁROSOVÁ, Ingrid: „Brexit and the renationalization of the Human Rights protection: the way backward?“.  Contemporary European Studies, 2015, roč. 9, č. 1, s. 33-49.

FILIPEC, Ondřej: „U.S. Chemical Policy Under Review: How Much Europeanization.“ Eastern Journal of European Studies, 2014, roč. 5, č. 2, s. 159-170.

FILIPEC, Ondřej a HANULIAK, Juraj: „Irán: tři modely pro analýzu jaderných motivací“. Mezinárodní vztahy, 2014, roč. 49, č. 1, s. 5-26.

FILIPEC, Ondřej a HURTÍKOVÁ, Hana: „Medial Reflection of Euromyths in the Czech Republic“. Contemporary European Studies, 2014, roč. 8, č. 1, s. 45-67.

FILIPEC, Ondřej, KOUBA, Karel, NÁLEPOVÁ, Marie, : „Proč jsou ženy v české politice podreprezentovány? Analýza kandidátních listin a volební chování v Olomouckém kraji“. Politologický časopis, 2013, roč. 20, č. 4, s. 372-391.

FILIPEC, Ondřej: “Abandoned Chemical Weapons in Sino-Japanese Relations: From Denial to Cooperation”. Contemporary European Studies, 2012, roč. 6, č. 1, s. 23-40.

Kapitoly v monografiích

FILIPEC, Ondřej: „The Two Immigration Crises: Their Impact on EU Security, Politics and Polity.“ In: JANCZAK, Jaroslaw (ed.): Immigration Crises, Borders and the European Union. Berlin: Logos Verlag 2017, pp. 19-28.

FILIPEC, Ondřej: „REACH implementation in the Western Balkans“. In: ANTAL, Jarolím (ed.): The EU Enlargement Policy: Possibilities and Frontiers. Prague: Oeconomica 2015, pp. 65-78. ISBN: 978-80-245-2127-5.

FILIPEC, Ondřej, PÁRAL, Karel: „Analýza faktorů úspěšnosti obce“. In: ŠARADÍN, Pavel (ed.): Moravský venkov. Společnost a politika. Olomouc: Univerzita Palackého 2013.

FILIPEC, Ondřej: „Německo“. In: MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra, ŠUSTKOVÁ, Markéta a kol.: Prosazování národních zájmů členských zemí EU. Olomouc: Iuridicum Olomoucense 2012, s. 91-173.

Články v recenzovaných a indexovaných sbornících

FILIPEC, Ondřej: „Technology Revolution in the V4: Waiting for Godot?“ In: Čižik, Tomáš a Borárosová, Ingrid (eds.) Future Revolutions in Central and Eastern Europe. Bratislava: Centre for European and North Atlantic Studies, 2018, pp. 38-58. ISBN: 978-80-89819-12-6.

FILIPEC, Ondřej: „Institutional Disassociation of Far-rigth Parties in the Czech Republic.“ In: Taranu, Andrei (ed.) Development, Democracy and Society in the Contemporary World. Bologna: Filodiritto, 2018,  pp. 154-159. ISBN: 978-88-85813-08-3.

FILIPEC, Ondřej: „Kriminalita migrantů „nové vlny“ ve Švédsku a v Německu: skutečná hrozba nebo nafouknutá bublina?“ In: CEVÁROVÁ, Dominika; KIŠŠOVÁ, Kristína; MINTAL, Jozef Michal ad MŰLLER, Vladimír (eds.) Interpolis’17. Bánská Bystrica: Belianum, pp. 137-146. ISBN 978-89-557-1402-8.

FILIPEC, Ondřej: „People’s Party – Our Slovakia: an Anti-system Party?“ In: HORVÁTH, Peter (Ed.) Current Trends and Public Administration. Uherské Hradiště, FSV UCM, 2017, p. 21-30. ISBN 978-80-906614-5-5.

FILIPEC, Ondřej, BRTNICKÝ, Michael: „The Islamic State: A totalitarian experiment in ruins of Syria and Iraq?“ In: ONDREJCSÁK, Robert a BÁTOR, Peter (Eds.) Panaroama of Global Security Environment. STRATPOL 2017, pp. 333-342.

FILIPEC, Ondřej: „Roots of Political Xenophobia“. In: CEVÁROVÁ, Dominika; ČAPLIAR, Martin; KOLLÁROVÁ, Barbora and MŰLLER, Vladimír (eds.) Interpolis’16. XII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,10 november 2016. Bánská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Unverizity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pp. 276-284.

FILIPEC, Ondřej: „Demokratický deficit EU – mýtus nebo realita?“ In: DOBIÁŠ, Daniel, EŠTOK, Gabriel a BRZDILOVÁ, Renáta (Eds.): Medzi jednotlivosťou a Pospolitosťou. Kam kráčáš demokracia. Košické politologické dialogy. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikiane 94. Košice, UPJŠ, 2016, s. 401-410. ISBN 978-80-8152-450-9.

FILIPEC, Ondřej: „Analýza hrozby užití chemických zbraní ze strany Islámského státu.“ In: STROHMANDL, Jan (Ed.): Historie a současnost chemických zbraní. Uherské Hradiště, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2015, s. 74-83.  ISBN 978-80-7454-491-0.

FILIPEC, Ondřej: „Indikátory chemického terorismu.“ In: OTŘÍSAL, Pavel – FLORUS, Stanislav (Eds.): Aktuální problémy ochrany vojsk a obyvatelstva před účinky ZHN a průmyslových nebezpečných látek. Brno, Univerzita Obrany, 2011. ISBN 978-80-7231-834-6.

FILIPEC, Ondřej: „Vybrané problémy Úmluvy o zákazu chemických zbraní.“ In: BOCORA, Ján (ed.): Zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: Ekonomické, politické a právné otázky medzinárodných vzťahov. Ekonóm, Bratislava 2011, s. 153-162. ISBN: 978-80-225-3271-6.

FILIPEC, Ondřej: „The Impact of Economic Crisis on European Chemical Industry and Possible Consequences for REACH Implementation.“ In: ŠULÍK, Rudolf, KOVÁČOVÁ, Simona a RAKONCZAY, Tomáš (eds.): INTERPOLIS ’11,  Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra 2011. Bánská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2011, s. 415-417.  ISBN: 978-80-557-0337-4.

FILIPEC, Ondřej: „Analýza hrozby terorismu provedeného zbraněmi hromadného ničení a limity interpretace.“ In: Šmíd, Tomáš (Ed.): Bezpečnostní výzvy na prahu nové dekády. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 52-65. ISBN 978-80-86885-70-7.

FILIPEC, Ondřej: „Chemická bezpečnost v globální perspektivě.“ In: BUREŠ, Oldřich – ŠMÍD, Tomáš (Eds.): Globální bezpečnost v Obamově éře. Metropolitní univerzita Praha 2010, s. 21-33.

FILIPEC, Ondřej: „Negotiating Arms Trade Treaty.“ In: ZATLOUKAL, Petr (ed.): Current issues of the development of law in the time of the Czech presidency of the EU. Linde, a. s. Praha 2009.

Sestavitelské a ediční práce, policy papery a další

FILIPEC, Ondřej (ed.): Externí dimenze EU: od počátků spolupráce po řešení aktuálních výzev. Iuridicum Olomoucense, o.p.s. 2017, 281 s. ISBN 978-80-87382-96-7.

FILIPEC, Ondřej (ed.) Migration: Interdisciplinary Challenge in Learning. Faculty of Social Sciences, University of Saints Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 35 pp.

FILIPEC, Ondřej: Zase seminárka! Aneb velmi stručná příručka pro napsání seminárky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 20 pp.  Ke stáhnutí ZDE.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc