Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.

mestankovaJméno: Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.

Pracovní pozice: odborná asistentka katedry politologie a společenských věd, PF UPOL

Kontakt: petra.mestankova (at) upol.cz, 58563 7700

 

 

Oblast odborného zájmu: demokratizace, kvalita demokracie, demokracie na nadnárodní úrovni (EU, mezinárodní instituce), nedemokratické režimy, prezidentské systémy, španělský politický systém, latinskoamerické politické systémy

Vzdělání:

 • 2009: Ph.D. v oboru politologie. Téma dizertační práce: Proměna postavení mexického prezidenta v procesu demokratizace (školitelka: prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., oponenti: Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., Doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.) , FF UP Olomouc, 2004-2009
 • 2004: Státní závěrečná zkouška, Mgr.,obor: Politologie a evropská studia, Téma diplomové práce: Přechod Mexika k demokracii, KPES FF UP

Profesní růst:

 • 2014-dodnes a 2010-2012: výkon funkce tajemníka katedry
 • Od r. 2009: odborná asistentka katedry politologie a společenských věd PF UP
 • 2007-2009: asistentka katedry politologie a společenských věd PF UP

Profesní funkce:

Členství v odborných organizacích:

 • Česká společnost pro politické vědy

Pedagogická činnost: Dějiny EU, Transatlantické vztahy EU, Mezinárodní organizace, Problémy demokratického vládnutí v současném světě, Transition to Democracy in Central Europe, Úvod do studia, Komparace politických systémů

Vědecká činnost:

 • 2013-2014: Varieties of Democracy, Country Expert (v-dem.net)
 • 2008-2011: Česká republika v Evropské unii: Postavení a prosazování národních zájmů, členka řešitelského týmu, Ministerstvo školství ČR (NPV II)
 • 2006-2008: Nedemokratické režimy a jejich transformace v lusofonních a hispánských zemích, GAČR, členka řešitelského týmu

Publikační činnost (výběr):

Monografie

 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Prezidentský systém v Mexiku (1929-2000). null. 2017.
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra, ŠŮSTKOVÁ, Markéta a kol. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. 518 s.
 • FIALA V., Zbíral R., Měšťánková P., Šaradín P., Šůstková M., Outlý J., Malíř J., Špičanová L., Tunkrová L., Valíšková B. Prosazování národních zájmů České republiky v EU. null. 2011.
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Přechod k demokracii v Mexiku. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2009. 166 s.

Odborné články

 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Rozhodování Ústavního soudu v katalánské otázce. Všehrd. Časopis českých právníků, 2015, březen, nestránkováno.
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra, ESPARZA, Daniel. La República Checa: diez años en la Unión Europea. Revista General de Derecho Público Comparado, 2014, č. 16, s. 29-56. (50% podíl)
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Vyhlášení referenda ve Španělsku s ohledem na katalánskou otázku. Všehrd. Časopis českých právníků. 3. května 2014.                                                      
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Latinskoamerické prezidentské systémy: postavení prezidenta a demokratické vládnutí. Politologická revue, 2009, roč. 15, č. 1, s. 30-62.
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra, ZBÍRAL, Robert. Může ano znamenat zároveň ne? Institut prohlášení v Radě Evropské unie a jeho prakticko-právní dopady. Jurisprudence, 2008, roč. 17, č. 7, s. 3-10. (30% podíl)
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Parlamentarismus versus prezidencialismus: problémy institucionálního rámce v Latinské Americe. Srovnání případů Argentiny, Brazílie, Chile a Mexika. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Politologica 5, Olomouc: UP, s. 85-113.
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. The Separation of Powers in 1917 Constitution. Road to Mexican Hyperpresidentialism?. KIAS Papers, 2007, 2, č. 1, s. 143-160.
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Mexico’s 2006 Presidential Elections. KIAS Papers, 2006, 1, č. 1, s. 130-154.

Kapitoly v monografiích

 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Politika zaměstnanosti. In FIALA, Vlastimil, ŠARADÍN, Pavel a kol. Prosazování národních zájmů České republiky v EU. Olomouc: Periplum 2011, s. 203-268.
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Lucembursko. In MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra, ŠŮSTKOVÁ, Markéta a kol. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2011, s. 292-354.
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Nizozemsko. In MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra, ŠŮSTKOVÁ, Markéta a kol. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2011, s. 174-239.
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Disciplinovanost politických stran v Latinské Americe. Analýza Institucionální revoluční strany v Mexiku. In FIALA, Vlastimil, STRMISKA, Maxmilián, SPRINGEROVÁ, Pavlína a kol. Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 265-290.
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Mexický politický systém a jeho proměny od roku 1917 do současnosti. In HINGAROVÁ, Vendula, KVĚTINOVÁ, Sylvie, EICHLOVÁ, Gabriela. Mexiko-200 let nezávislosti. Hradec Králové: Pavel Merkvart, 2010, s. 69-88.
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Malé státy v Evropské unii: národní zájmy v Lucembursku v zemědělské politice. In: Politiky EU a národní zájmy členských zemí. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2010, s. 45-60.
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Mexico 2006 Elections: A Democratic Consolidation?. In SPRINGEROVÁ, Pavlína, ŠPIČANOVÁ, Lenka, NĚMEC, Jan. Election Year 2006: Latin America at the Crossroads?. Praha: AMO, 2008. s. 41-60.
 • MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Strana zelených na vzestupu? Analýza krajských voleb v roce 2004 In ŠARADÍN, Pavel (ed.). Krajské volby v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc