Studijní program

Charakteristika studijního programu   

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Studium: jednooborové, magisterské navazující, prezenční

Výuka je podpořena e-learningovými studijními oporami, reflektujícími potřeby studentů se zaměstnáním.

Délka studia (roky): 2

Akademický titul: Mgr.

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok: 30

Charakteristika programu 

Politika, právo a hospodářství jsou v posledních letech výrazně ovlivňovány evropským rozhodovacím procesem. Znalost práva, procesů a institucionálního rámce v souvislosti s Evropskou unií je tedy vysoce důležitá jak pro veřejný sektor, tak i pro každého občana.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo představují unikátní možnost poznání politiky a práva na základě špičkové prezentace a zahraniční spolupráce.

Interdisciplinární studium spojuje politologii, právo a ekonomii v jedinečný celek. Základem je reflexe politiky, práva a praxe, nejen v evropských institucích, která je provázána s expertními výukovými metodami.

Znalost jazyků dává příležitost ke specializovaným zahraničním pobytům. V rámci navázané spolupráce je prezentována nabídka studia praktického nácviku rozhodovacích a administrativních procesů v institucích EU – Evropském parlamentu, Evropské unii, Komisi, Evropského soudního dvora.

Díky rozvinuté zahraniční spolupráci mají posluchači mnoho možností studovat v zahraničí a při splnění stanovených podmínek i získat diplom ze zahraniční univerzity (Paris Lodron Universität Salzburk) v rámci tzv.  double degree.

Program nabízí a představuje:

  • kvalifikaci k multidisciplinární expertní činnosti pro evropskou integraci, politiku a právo
  • nejširší nabídku výuky evropského práva v českém a slovenském prostředí
  • praktický nácvik a přípravu administrativních a politických procesů v rámci zahraničních pobytů
  • znalost vnitřních procesu a funkcionalit evropských institucí
  • možnost získat další kvalifikaci v rámci zahraniční spolupráce s rakouskými partnery
  • rozvoj kulturních a zahraničních kompetencí v rámci interkulturního studia

S ohledem na realitu, ve které evropský integrační proces proměňuje hospodářské, právní a politické prostředí členských států EU, představuje tento program významnou příležitost k osvojení znalostí evropského práva a jeho významu pro národní prostředí a implementaci do národních právních řádů.

Zprostředkovává také znalost prostředí a situace v jiných členských státech nad rámec procesů v ČR, tak aby byl dostatečně prezentován význam EU jako globálního aktéra. Politické a ekonomické procesy jsou provázány s rozhodujícími aspekty právními. 

 

Studium v Olomouci 

Olomouc je malebné statutární město ležící přímo v centru olomouckého kraje.  Nachází se v něm početné pamětihodnosti zdobící nejen její nádherné centrum, ale i široké okolí.  V Olomouci žije 99061 obyvatel a toto číslo se každý rok rozšíří přibližně o dalších 22 000 studentů Univerzity Palackého z celého světa, kteří sem přijíždí plnit si své studijní povinnosti. To, že Olomouc opravdu stojí za to, dokazuje i článek v prestižním cestovatelském průvodci Lonely Planet, který označil Olomouc jako jedno z deseti míst, které stojí za to v Evropě navštívit.

A co je na Olomouci opravdu to nejlepší? No přeci to, že se jedná o opravdové studentské město se vším všudy.  Lze to poznat na každém kroku, jelikož zdejší studenti využívají nespočtu kaváren a barů či jiných kulturních míst jak pro své vzdělávání, tak i pro navazování nových kontaktů. A aby toho nebylo málo, desítky studentských organizací se snaží pro studenty v Olomouci vymýšlet další vzdělávací, kulturní či sportovní programy, aby si každý přišel na své.

 

Uplatnění absolventa 

Absolvent oboru najde uplatnění především ve veřejné správě na všech úrovních, kde je dlouhodobý nedostatek odborníků na evropské integrační procesy. Oproti jiným oborům, čistě zaměřeným na politologii nebo evropská studia, jsou absolventi oceňováni také pro svou orientaci v právní oblasti. Absolventi mohou své vzdělání uplatnit konkrétně ve státních institucích (Úřad vlády, ministerstva nebo veřejná správa na úrovni krajů), samosprávních institucích (krajská a obecní správa), institucích Evropské unie a jejich přidružených organizacích, evropských regionálních agenturách.

Mimo oblast veřejné správy mnoho absolventů získává uplatnění i v českých nebo zahraničních soukromých firmách, ať již jde o malé a střední podniky nebo nadnárodní korporace, banky nebo právnické firmy. Nejkomplexnější výuka předmětů z oboru evropského práva v českém a slovenském prostředí dává absolventům našeho programu významnou konkurenční výhodu při vstupu na trh práce. Někteří absolventi využívají znalosti politik, práva a jazyků a živí se jako tlumočníci a překladatelé. Uplatnění absolventů je tedy různorodé a prakticky pokrývá celou veřejnou a velkou část soukromé sféry. Evropská studia se zaměřením na evropské právo tak představují unikátní příležitost specializačního studia pro široké spektrum absolventů bakalářských oborů – od ekonomů, žurnalistů, lingvistů až po doktory medicíny nebo inženýry technických oborů.

Studijní plán

Povinné předměty – první ročník

       
KatedraZkratkaNázevKredityDopor. ročníkDopor. semestrLSZSRozsahTyp zk.
 KPO DEUN Dějiny Evropské unie 4 1 ZS N A 1+0+1 Zk
MEPEP1Ústavní základy EU41ZSNA2+0+1Zp
KPOÚESÚvod do evropských studií31ZSNA1+0+0Ko
KPOÚDPÚvod do práva31ZSNA2+0+1Zp, Zk
KPOENHT1

Základy ekonomie a národohosp. teorie 1

31ZSNA2+0+0Ko
KPOPOLIZáklady politologie31ZSNA2+0+0Zk
MEPJVTEUJednotný vnitřní trh EU31LSAN2+0+1Zp, Zk
KPOKPOSYKomparace politických systémů31LSAN1+0+1Zp, Zk
KPOVPVědecká propedeutika31ZSAN1+0+0Ko
KPOSPEUSpolečné politiky EU31LSAN2+0+0Zk
KPOENHT2Základy ekonomie a národohosp. teorie 251LSAN2+0+1Zk+
KUPÚSČRZáklady ústavního práva51LSAN2+0+1Zk+
 MEPMOLP

 Mechanismus ochrany lidských práv …

 4 1 LS A N    

Volitelné předměty – první ročník

       
KatedraZkratkaNázevKredityDopor. ročníkDopor. semestrLSZSRozsahTyp zk.
VPKFLComparative Financial and Tax Law41ZSNA2+0+0Ko
MEPEPCPEuropean Civil Procedure41ZSNA0+0+2Ko
KPOEPMEvropské politické myšlení21ZSNA2+0+0Zk
MEPCLOEUConstitutional Law of the European Union41ZSNA  
MEPIPLIntroduction to Public International Law41ZSNA2+0+0Ko
KPOTVEUTransatlantické vztahy Evropské unie31ZSNA0+0+2Ko
KJAJA2A12. odborný cizí jazyk – 1 – angličtina31ZSNA0+0+2Zp
KJAJA2F12. odborný cizí jazyk – 1 – francouz.31ZSNA0+0+2Zp
KJAJA2N12. odborný cizí jazyk – 1 – němčina31ZSNA0+0+2Zp
VPKZOČVSZákl. organiz. a činnosti veřejné správy31LSNA  
KPOCEISCurrent Economical Issues41LSAN  
VPKEEPEvropské environmentální právo31LSAN1+0+1Zk+
MEPEIMEuropean Internal Market41LSAN  
MEPESPREvropské sociální právo31LSAN  
MEPEUPSBEvr.unij. prostor svobody, bezp. a práva31LSAN0+0+2Ko
MEPHSEUHospodářská soutěž v EU31LSAN1+0+1Ko
MEPLOIORLaw of International Organisations41LSAN0+0+2Ko
KPOMVMetologie výzkumu21LSAN1+0+0Ko
KPOPDVProblémy demokratického vládnutí …31LSAN0+0+2Ko
KUPÚSVZÚstavní systémy vybraných zemí světa21LSAN0+0+2Ko
KJAJA2A22. odborný cizí jazyk – 2 – angličtina51LSAN0+0+2Zk+
KJAJA2F22. odborný cizí jazyk – 2 – francouz.51LSAN0+0+2Zk+
KJAJA2N22. odborný cizí jazyk – 2 – němčina51LSAN0+0+2Zk+
VPKPSVČ1Studentská vědecká odborná činnost 131LSAN  
VPKPSVČ2Studentská vědecká odborná činnost 231LSAN  

 

Povinné předměty – druhý ročník

       
KatedraZkratkaNázevKredityDopor. ročníkDopor. semestrLSZSRozsahTyp zk.
MEPAIKPEAplikace a implementace unijního práva62ZSNA0+0+2Ko
KPOČEU1NČlenství České republiky v EU I.42ZSNA0+0+2ZP
KPODS1Diplomový seminář 112ZSNA0+0+1Zp
KPOIEUInstituce Evropské unie32ZSNA1+0+1Ko
MEPMPVEŘMezinárodní právo veřejné42ZSNA2+0+1Zk
KPOPSČRPolitický systém ČR42ZSNA1+0+1Zk
KPOČEU2Členství České republiky v EU II.42LSAN0+0+2Ko
KPODS2Diplomový seminář 212LSAN0+0+1Zp
MEPPVVEUPrávo vnějších vztahů Evropské unie42LSAN2+0+1Zk+
KPONZBPZahraniční a bezpečnostní politika EU32LSAN1+0+1Ko
 KPTETPREvropské trestní právo  3 2LSA N 1+0+1Zk  
          

Volitelné předměty – druhý ročník

       
KatedraZkratkaNázevKredityDopor. ročníkDopor. semestrLSZSRozsahTyp zk.
MEPDKPEDiplomatické a konzulární právo32ZSNA2+0+0Zk
MEPICARInternational Commercial Arbitration32ZSNA0+0+2Ko
MEPLACLaw of Armed Conflict and Use of Force42ZSNA0+0+2Ko
KJAJAZ3AOdborný cizí jazyk I. – 3. – angličtina32ZSNA0+0+2Ko
KJAJAZ3FOdborný cizí jazyk I. – 3. – francouz.32ZSNA0+0+2Ko
KJAJAZ3NOdborný cizí jazyk I. – 3. – němčina32ZSNA0+0+2Ko
KJAJA2A32. odborný cizí jazyk – 3 – angličtina32ZSNA0+0+2Ko
KJAJA2F32. odborný cizí jazyk – 3 – francouz.32ZSNA0+0+2Ko
KJAJA2N32. odborný cizí jazyk – 3 – němčina32ZSNA0+0+2Ko
VPKNEBALEuropean Banking Law42LSAA2+0+0Ko
MEPEOPEvropské obchodní právo32LSAN2+0+0Zk
MEPESEvropské soudnictví22LSAN1+0+1Ko
KPTETPEvropské trestní právo32LSAN1+0+1Zk
VPKCELInternational and European Environmental Law42LSAA2+0+0Ko
KUPIHRLInternational Human Rights Law32LSAN0+0+1Ko
KPOMVPIMetodologie výzkumu polit. institucí22LSAN1+0+0Ko
KPOMONPMezinárodní organizace pro neprávníky42LSAN0+0+2Ko
MEPMPIMezinárodní právo investic32LSAN0+0+2Ko
KJAJAZ4AOdborný cizí jazyk I. – 4. – angličtina52LSAN0+0+2Zk
KJAJAZ4FOdborný cizí jazyk I. – 4. – francouz.52LSAN0+0+2Zk
KJAJAZ4NOdborný cizí jazyk I. – 4. – němčina52LSAN0+0+2Zk
KPOTDCETransition to Democracy in Central EU42LSAN0+0+2Ko
KJAJA2A42. odborný cizí jazyk – 4 – angličtina52LSAN0+0+2Zk
KJAJA2F42. odborný cizí jazyk – 4 – francouz.52LSAN0+0+2Zk
KJAJA2N42. odborný cizí jazyk – 4 – němčina52LSAN0+0+2Zk
MEPZPS1MZahraniční pracovní stáž (1 měsíc)51/2ZS/LSAA0+4TR+0Zp
MEPZPS2MZahraniční pracovní stáž (2 měsíce)101/2ZS/LSAA0+8TR+0Zp
MEPZPS3MZahraniční pracovní stáž (3 měsíce)151/2ZS/LSAA0+12TR+0Zp
MEPZPS4MZahraniční pracovní stáž (4 měsíce)201/2ZS/LSAA0+16TR+0Zp
KJAPLREuropäisches Mahnverfahren 31/2ZSNA0+0+2Ko
KJAPMKUN-Kaufrecht41/2ZSNA0+0+2Ko

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc