Významné publikace

Publikace -foto

2015

Cyber Law in the Czech Republic

Radim Polčák, Jiří Čermák, Zbyněk Loebl, Tomáš Grivna, Ján Matejka, Michal Petr, Otakar Schlossberger

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this practical guide to cyber law – the law affecting information and communication technology (ICT) – in the Czech Republic covers every aspect of the subject, including intellectual property rights in the ICT sector, relevant competition rules, drafting and negotiating ICT-related contracts, electronic transactions, privacy issues, and computer crime. Lawyers who handle transnational matters will appreciate the detailed explanation of specific characteristics of practice and procedure.

Following a general introduction, the book assembles its information and guidance in seven main areas of practice: the regulatory framework of the electronic communications market; software protection, legal protection of databases or chips, and other intellectual property matters; contracts with regard to software licensing and network services, with special attention to case law in this area; rules with regard to electronic evidence, regulation of electronic signatures, electronic banking, and electronic commerce; specific laws and regulations with respect to the liability of network operators and service providers and related product liability; protection of individual persons in the context of the processing of personal data and confidentiality; and the application of substantive criminal law in the area of ICT.

Its succinct yet scholarly nature, as well as the practical quality of the information it provides, make this book a valuable time-saving tool for business and legal professionals alike. Lawyers representing parties with interests in the Czech Republic will welcome this very useful guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of comparative law in this relatively new and challenging field.

OBSAH v PDF

Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 9789041160768

Cyber Law in The Czech Repu Cyber Law - Authors

 


 

Competition Law in the Czech Republic

Robert Neruda, David Raus, Josef Bejček, Michal Petr

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this practical analysis of competition law and its interpretation in the Czech Republic covers every aspect of the subject – the various forms of restrictive agreements and abuse of dominance prohibited by law and the rules on merger control; tests of illegality; filing obligations; administrative investigation and enforcement procedures; civil remedies and criminal penalties; and raising challenges to administrative decisions. Lawyers who handle transnational commercial transactions will appreciate the explanation of fundamental differences in procedure from one legal system to another, as well as the international aspects of competition law. Throughout the book, the treatment emphasizes enforcement, with relevant cases analysed where appropriate.

An informative introductory chapter provides detailed information on the economic, legal, and historical background, including national and international sources, scope of application, an overview of substantive provisions and main notions, and a comprehensive description of the enforcement system including private enforcement. The book proceeds to a detailed analysis of substantive prohibitions, including cartels and other horizontal agreements, vertical restraints, the various types of abusive conduct by the dominant firms and the appraisal of concentrations, and then goes on to the administrative enforcement of competition law, with a focus on the antitrust authorities’ powers of investigation and the right of defence of suspected companies. This part also covers voluntary merger notifications and clearance decisions, as well as a description of the judicial review of administrative decisions.

Its succinct yet scholarly nature, as well as the practical quality of the information it provides, make this book a valuable time-saving tool for business and legal professionals alike. Lawyers representing parties with interests in the Czech Republic will welcome this very useful guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of international and comparative competition law.

OBSAH v PDF

Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 9789041158796.

Competition Law in the Czech Republic Competitition Law in the CZ_Authors

 


 

Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules.

Bjørn Erik Rasch, Shane Martin, Jose Antonio Cheibub (eds.)

(Robert Zbíral: Changing Investiture Rules in the Czech Republic)

Parliaments and Government Formation explores the role of national legislatures in shaping government formation in parliamentary regimes. Under parliamentarism, the government comes from, and remains responsible to, the national parliament. Yet, although legislatures and the politics of government formation are two of the most studied phenomenon in comparative politics, relatively little attention has focused on the degree to which parliamentary rules and procedures impact government formation. For instance, exactly what does ‚come from parliament‘ mean in the context of government formation?

To answer this question, the volume seeks to ‚unpack‘ the parliamentary investiture vote. Investiture consists of a vote in parliament to demonstrate that an already formed or about to be formed government has legislative support. The volume analyses investiture along six dimensions: (1) the number of chambers involved in government formation, (2) the exact topic of any investiture vote – for example whether the votes focuses on one or more of the prime ministership, the cabinet and/or the government’s policy program, (3) the sequencing and timing of the vote in the overall game of government formation, (4) the decision rule – for example absolute majority, simple or some form of negative parliamentarism, (5) the number of rounds provided for, and (6) what happens in the event of a failure to invest a government. Each of the 16 case studies, written by leading scholars of legislative politics in their respective polities, seeks to describe the institutional rules and practices and analyse their origins and consequences. These case studies are supplemented with two comparative chapters.

OBSAH v PDF

Oxford University Press, 2015. ISBN: 9780198747017.

Parliaments and Governments Formation

 


2013

Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: cesta bez zpátečního lístku?

Robert Zbíral

Evropská integrace byla vždy pojímána jako jednosměrný proces prohlubování spolupráce, vyjádřený také v proklamaci obsažené ve Smlouvě o Evropské unii o „vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy“. Tento koncept byl dominantně přijímán nejen na politické scéně, ale rovněž v akademické obci. Záměrem knihy je zkoumat opačnou a dosud u nás i v zahraničí opomíjenou situaci, tedy zpětný přenos pravomocí z Evropské unie na členské státy.

Text podrobně rozebírá následující problémy:

  • Jak lze charakterizovat přenos pravomocí na Evropskou unii optikou práva EU a vnitrostátních právních řádů?
  • Obsahuje právo EU nástroje umožňující přenést pravomoci EU zpět na členské státy?
  • Existují příklady zpětného přenosu pravomocí? Co je v praxi překážkou častějšího využití konceptu?
  • Jak se vnitrostátní a unijní právo staví k úplnému zpětvzetí pravomocí (vystoupení z EU)?

Bylo již dosaženo stavu, kdy členské státy jsou s Evropskou unií natolik kvalitativně a kvantitativně spjaty, že zpětvzetí pravomocí reálně pozbylo smyslu?

Autor neuznává názor o automaticky škodlivém vlivu Evropské unie, kvůli kterému jedinou správnou cestou je co největší návrat pravomocí členským státům nebo dokonce vystoupení z Evropské unie. Stejně tak naivní je ovšem obhajoba teze, že integrace bude neustále směřovat pouze vpřed. Při míře různorodosti zájmů v Evropské unii se právem uznaný a v praxi využívaný koncept zpětvzetí pravomocí stává nástrojem, který napomůže větší flexibilitě přenosu pravomocí mezi členskými státy a EU a dovolí oběma stranám efektivně se přizpůsobit vnitřním a vnějším změnám podmínek.

OBSAH v PDF

Leges, 2013. ISBN: 978-80-87576-72-4.

Přenos pravomocí členských států

 


2012

International Competition Litigation: A Multi-jurisdictional Handbook

(Czech Republic – Jiří Kindl a Michal Petr)

Competition litigation has become a major area of practice and almost invariably involves more than one, and often several jurisdictions. Moreover, arbitration and other dispute resolution mechanisms alternative to litigation (ADR) are becoming increasingly important in competition law.

This book examines all the relevant aspects of litigation, arbitration and ADR in a number of jurisdictions around the world to provide a thorough and exhaustive guide for practitioners based on the analysis of the policies and principles that underpin the law. The authors and editors are leading practitioners, academics and competition officials in their own jurisdictions and world-wide and bring together unrivalled expertise and practical insights which will be useful in planning and managing multi-jurisdictional competition disputes.

OBSAH v PDF

Wolters Kluwer, 2012. ISBN: 9789041127129

International Competition Litigation

 


2011

Private Enforcement of Competition Law

Jürgen Basedow, Jörg Philipp Terhechte, Luboš Tichý (eds.)

(Michal Petr: Private Enforcement of Competition Law and the Policy of the Office for the Protection of Competition)

Trotz einschlägiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs erhalten Opfer von Zuwiderhandlungen gegen das EU-Wettbewerbsrecht in der Praxis nur selten Ersatz für die erlittenen Schäden. Nachdem die EU-Kommission bereits 2005 festgestellt hat, dass dieser Missstand auf Hindernissen in den materiellen und verfahrensrechtlichen Vorschriften der Mitgliedsstaaten begründet liegt, hat sie 2008 ein Weißbuch vorgelegt, um einen wirksamen rechtlichen Rahmen zum Schutz der Geschädigten zu schaffen.

Mit den Vorschlägen der Kommission, insbesondere der Möglichkeit der privatrechtlichen Durchsetzung des Europäischen Wettbewerbsrechts befasste sich im Juni 2009 eine Expertentagung an der Karls Universität in Prag. Der vorliegende Band dokumentiert die Vorträge, steckt das thematische Terrain grundlegend ab und setzt sich kritisch mit der Konzeption der Kommissionsvorschläge auseinander. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den dogmatischen Grundlagen, wie etwa dem Begriff des Schadens als rechtlicher und wirtschaftlicher Kategorie, der Frage von Sammelklagen und der Beweislast. Beiträge zur Rezeption der Kommissionsvorschläge innerhalb der Fachöffentlichkeit sowie erste vorsichtige Erfahrungen und ein Ausblick in die Zukunft bringen den Leser auf den aktuellen Stand der Diskussion.

Nomos Verlaggesellschaft, 2011. ISBN 978-3-8329-5651-6

Private Enforcement of Competition Law

 


 

Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Estonsko, Litva, Lotyšsko

Vlastimil Fiala a kol.

Kniha je součástí cyklu monografií mapujících národní zájmy dvaceti sedmi členských zemí ve vybraných politikách Evropské unie. Analýza probíhá na úrovni státu, ve středu pozornosti je domácí politická situace, vztah země k evropské integraci a v neposlední řadě snaha o nastínění národních priorit v jednotlivých komunitárních politikách. Publikace se zaměřuje na pobaltské státy, které přistoupily v r. 2004 – Estonsko, Litvu a Lotyšsko.

Iuridicum Olomoucense, 2011. ISBN: 978-80-87382-20-2.

Prosazování národních zájmů - ET, LI, LT

 


 

Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie

Petra Měšťánková, Markéta Šůstková a kol.

Kniha je součástí cyklu monografií mapujících národní zájmy dvaceti sedmi členských zemí ve vybraných politikách Evropské unie. Analýza probíhá na úrovni státu, ve středu pozornosti je domácí politická situace, vztah země k evropské integraci a v neposlední řadě snaha o nastínění národních priorit v jednotlivých komunitárních politikách. Publikace se zaměřuje na zakládající členy Evropské unie – Německo, Francii, Nizozemsko, Lucembursko, Belgii a Itálii.

KNIHA (před nalámáním a závěrečnými korekturami) v PDF

Iuridicum Olomoucense, 2011. ISBN:

Prosazování národních zájmů - Ne, Fr, Benelux, It

 


 

Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Velká Británie, Dánsko, Irsko

Lucie Tunkrová a Robert Zbíral (autorský podil 70 %)

Kniha je součástí cyklu monografií mapujících národní zájmy dvaceti sedmi členských zemí ve vybraných politikách Evropské unie. Analýza probíhá na úrovni státu, ve středu pozornosti je domácí politická situace, vztah země k evropské integraci a v neposlední řadě snaha o nastínění národních priorit v jednotlivých komunitárních politikách. Publikace se zaměřuje na země tzv. prvního rozšíření – Velkou Británii, Irsko a Dánsko.

KNIHA (před nalámáním a závěrečnými korekturami) v PDF

Iuridicum Olomoucense, 2011. ISBN: 978-80-87382-12-7.

Prosazování národních zájmů - VB, DK, IR

 


 

Vliv politických aktérů na fungování veřejné správy a veřejné politiky

Vlastimil Fiala

V posledních dvou desetiletích došlo k zásadní proměně českého politického systému. Komunistický režim nahradily demokraticky zvolené instituce. Součástí rozsáhlé transformace se stala i veřejná správa, která má klíčový význam pro správné fungování každého státu. Prostřednictvím veřejné správy se realizují programové cíle vlády a je to oblast, kde se každý občan dostává do přímého kontaktu se státem.

Předkládaná monografie se zabývá především problematikou úlohy politických aktérů v procesu modernizace veřejné správy.

Periplum, 2011. ISBN: 978-80-86624-58-7.

Vliv politických aktérů na fungování veřejné správy

 


2010

Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Reflexe členství a otázek evropského práva v ústavní judikatuře

Ondrej Hamuľák

Ústavnímu soudu České republiky se v posledních letech dostalo možnosti vyjádřit se k tématu dopadů členství České republiky v Evropské unii na systém českého práva, na úkoly Ústavního soudu i soudů obecných, na kontury české ústavnosti a na posuny v chápání některých ústavních institutů. Základním cílem publikace je poodhalit, jaké implikace pro chápání ústavního práva sensu lato, pro suverenitu České republiky, úkoly jejích orgánů a autonomii českého práva nachází Ústavní soud v realitě procesu přidružování a participace našeho státu na evropském integračním procesu.

Práce je rozdělena do tří částí:

První je věnována úvodu do problematiky práva Evropské unie, resp. problematiky vytváření evropské supranacionální entity a reflektuje zásadní milník v podobě Lisabonské smlouvy.

Druhá část se soustřeďuje na rozbor základních evropskoprávních otázek v judikatuře Ústavního soudu. Postupně jsou rozebrány otázky vztahu a interakcí mezi právem Evropské unie a českým právem; účinky evropského práva uvnitř českého právního řádu a limity, které těmto účinkům nastavuje Ústavní soud; otázka kvantitativních a kvalitativních změn, které se projevily v rámci českého ústavního pořádku po vstupu do Evropské unie a otázka přístupu Ústavního soudu k institutu prejudiciálního řízení.

Třetí část pak rozebírá posun v chápání státní suverenity v realitě členství státu v Evropské unii především na pozadí dvou nálezů Ústavního soudu vynesených v rámci předběžné kontroly ústavnosti Lisabonské smlouvy.

OBSAH v PDF

Leges, 2010. ISBN: 978-80-87212-43-1.

Právo Evropské unie v judikatuře ÚS ČR

 


 

Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR

Michal Petr a kol.

Publikace přináší komplexní pohled na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení v České republice, přičemž se zabývá jak otázkami aplikovatelného práva hmotného (tj. českého i unijního), tak procesního, včetně problematiky tzv. soukromého vymáhání soutěžního práva (private enforcement). Svým rozsahem i pojetím se tak jedná o unikátní projekt. Vedle popisu platného práva a jeho komparací s právním režimem v jiných jurisdikcích obsahuje především kritickou analýzu relevantní judikatury a aplikační praxe.

Záměrem autorů, kteří se začali soutěžním právem zabývat na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kteří však dnes mají zkušenosti i z podnikové sféry, legislativy či evropských institucí, bylo nabídnout čtenářům jak systematický vhled do teoretických základů soutěžního práva, tak odpovědi na praktické, v judikatuře mnohdy ještě neřešené otázky.

OBSAH v PDF

H. Beck, 2010. ISBN: 978-80-7400-307-3

Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR

 


2008

Modernizace komunitárního soutěžního práva

Michal Petr

Soutěžní právo představuje v rámci evropského práva velmi specifické odvětví, které je paralelně regulováno jak na úrovni komunitární, tak národní. Předkládaná publikace přináší změny, ke kterým došlo v roce 2004 především v souvislosti s účinností nařízení Rady (ES) č. 1/2003, o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy. Jedná se zejména o decentralizaci aplikace komunitárního soutěžního práva ( především na úrovni členských států EU ) a posílení role národních soudů při jeho prosazování. Součástí výkladu je rovněž analýza otázek a problémů, které tyto změny vyvolaly, a rovněž vyhodnocení, jak se tyto změny promítly na úrovni práva národního, s důrazem kladeným na situaci v České republice.

OBSAH v PDF

H. Beck, 2008. ISBN: 978-80-7400-077-5.

Modernizace komunitárního soutěžního právo

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc