JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA

Malacka-fotoJméno: JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA

Pracovní pozice: odborný asistent katedry mezinárodního a evropského práva, PF UPOL

Kontakt: michal.malacka@upol.cz, 58563 7658

 

 

Oblast odborného zájmu: mezinárodní právo soukromé, rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku, mezinárodní právo veřejné, evropské právo obchodních společností, mezinárodní obchodní transakce, mezinárodní terorizmus

Vzdělání:

 • 2015: Zvláštní odborná způsobilost – obecná část
 • 2015: Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část
 • 2011: Master Lector ICC ČR
 • 2009: MBA při PIBS VŠE Praha
 • 2002: absolvování doktorandského studia politologie – Ph. D.
 • 2001: absolvování studia na KFU – Graz, A: obor Rechtswissenschaften -Mag. iur.,
 • 2000: absolvování rigorózního řízení PF MU Brno – JUDr.,
 • 1999: Washington, USA: absolvování Public Policy Leadership Institut,
 • 1998: absolvování denního studia PF UP: Mgr. – obor právo
 • 1998: KFU – Graz absolvování programu Grundkurs des EU-Rechts,
 • 1993: ukončení studia na Gymnáziu v Kroměříži,
 • 1993: státní zkouška z německého jazyka,

Profesní růst:

 • 2015: ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje
 • 2013: člen Advokátní komory ČR
 • 2012-dosud: Paris – Lodron Universität Salzburg
 • 2010: rozhodce u VIAC
 • 2010: prorektor pro komunikaci s další vzdělávání UP v Olomouci
 • 2008: prorektor pro vnější a zahraniční vztahy UP v Olomouci
 • 2007: rozhodce u RS při HAAK v Praze
 • 2001 – 2007: děkan Právnické fakulty UP v Olomouci
 • 2001: odborný asistent na Právnické fakultě UP v Olomouci
 • 2000: mediátor při Švýcarské obchodní komoře v Curychu
 • 1999: proděkan pro zahraniční styky Právnické fakulty UP v Olomouci
 • 1998: asistent na Právnické fakultě UP v Olomouci

 

Profesní funkce:

 • 2014: Člen bezpečnostní rady Olomouckého kraje
 • 2009: Člen zkušební komise pro advokátní zkoušky

 

Členství v odborných organizacích:

 • Advokátní komora ČR
 • VIAC – Vienna International Arbitral Centre
 • Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře v Praze
 • Aktion Česká republika – Rakousko

Pedagogická činnost: Mezinárodní obchodní transakce, Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku, Mezinárodní právo soukromé procesní, Evropské obchodní právo, Mezinárodní právo soukromé

Vědecká činnost:

Publikační činnost (výběr):

Články:

Příspěvek ve sborníku:

Kniha-celek:

Kapitola v knize:

Sborník: